Lärande utanför skolan

Även om vi är en läxfri skola är vi förstås inte emot lärande som sker utanför skolan. Tvärtom vill vi inspirera elever och vårdnadshavare till att vara både nyfikna och enträgna i att skapa lärande, men utifrån på varje familjs förutsättningar och prioriteringar. Att läsa och skriva är grunden för lärande i de flesta ämnen, så att skapa möjligheter för detta hemma är värdefullt för allt lärande. Här är biblioteken en ovärderlig resurs.

Här kommer några andra tips från oss.

Infomentor

På vår interna kommunikationsplattform hittar du bland annat lärarnas veckobrev och pedagogiska planeringar som gör att du kan följa med i vad ditt barn gör i skolan och utifrån detta förstärka ditt barns lärande.

Digitala lärresurser

Skolan prenumererar och betalar för några digitala läromedel som vi använder i skolan och som ni också kan använda hemma. Om du inte redan har inloggningsuppgifter så kan du kontakta ditt barns lärare.