Skolhälsovård

Skolhälsovård

Skolsköterska, Tone Torell
Mottagning: Tisdagar samt onsdagar jämna veckor på övervåningen i Bullerö
Tel: 070-431 95 68
E-post: tone.torell@nacka.se

Skolläkare, Malin Szurgot
Bokning av skolläkare sker via skolsköterskan.
E-post: malin.szurgot@nacka.se

Skolhälsovården på Backeboskolan består av skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan .Skolhälsovårdens insatser är bara förebyggande. Vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från förskoleklass till åk 6.

Alla elever på Backeboskolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. Skolsköterskan är även behjälplig med enklare sjukvård, rådgivning och samtal.

Hälsoundersökningar, kontroller och vaccinationer som erbjuds

Fkl: Läkarundersökning, finmotorisk screening, ryggkontroll, syn och hörselkontroll, tillväxtkontroll samt vaccination mot mässling, röda hund och kikhosta.

Åk 2: Hälsosamtal och tillväxtkontroll

Åk 4: Hälsosamtal, ryggkontroll, tillväxtkontroll

Åk 5: Vaccination mot livmoderhalscancer (flickor)

Åk 6: Ryggkontroll och tillväxtkontroll