Backeboenkäten – tyck till!

Nu drar vi igång en ny del i vårt kvalitetsarbete – Backeboenkäten!

Utgångspunkten är att vi verkligen tycker att det är viktigt att få er vårdnadshavares perspektiv på olika frågor som har med vårt kvalitetsarbete att göra. Men de verktyg som redan finns, till exempel kommunens kundundersökning som varje år skickas till några utvalda klasser, räcker inte riktigt till för att ge oss det vi vill ha.

Vi vill därför på detta sätt både nå fler av er, ha möjlighet att rikta frågorna så att de blir angelägna för just oss på Backebo, och göra det möjligt att kunna skriva kommentarer för att förtydliga ert svar. Allt för att verkligen på riktigt kunna använda det i vårt kvalitetsarbete.

Backeboenkäten kommer att komma tre gånger per läsår; i oktober, februari och maj.
Den kommer att vara kort, bara några få frågor per gång, och med ett tydligt fokus varje gång.

Den allra första Backoboenkäten handlar om kommunikation, hur får vi till detta på bästa sätt?
Vi vill verkligen veta, så in och svara med dig nu!

Till enkäten