Skolhälsovården på Backeboskolan består av skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan .Skolhälsovårdens insatser är enbart förebyggande. Vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från förskoleklass till åk 6.

Alla elever på Backeboskolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. Skolsköterskan är även behjälplig med enklare sjukvård, rådgivning och samtal.

Skolsköterska, Maria Gernandt
Skolsköterskan är på skolan mån-tis kl 8.30-12.30
E-post: maria.gernandt@backeboskolan.se
Tel: xx

Skolläkare, NN
Bokning av skolläkare sker via skolsköterskan.
E-post: xx

Hälsoundersökningar, kontroller och vaccinationer som erbjuds i olika årskurser

Fkl: Läkarundersökningar av skolläkare; finmotorisk screening, ryggkontroll, syn och hörselkontroll, tillväxtkontroll samt vaccination mot mässling, röda hund och kikhosta. Vårdnadshavare ska vara närvarande vid undersökningarna som sker löpande under hela skolåret. Kallelse sker via skolsköterskan.

Åk 2: Hälsosamtal och tillväxtkontroll. Sker på höstterminen.

Åk 4: Hälsosamtal, ryggkontroll, tillväxtkontroll. Sker på vårterminen.

Åk 5: Vaccination mot HPV för flickor och pojkar vid två tillfällen. Dos ett på ht och dos två på vt. Skolläkare närvarar.

Åk 6: Ryggkontroll och tillväxtkontroll. Sker på vårterminen.