Tyck till

Eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet är alla synpunkter från elever och vårdnadshavare viktiga. Om du är missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då en möjlighet att reda ut eventuella missförstånd och rätta till det som gått fel.

 

Rutiner för synpunkter och klagomål

I första hand ber vi dig vända dig till berörd personal. Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig att vända dig till rektor.

Om du trots kontakt med rektor upplever att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår styrelse.

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan på särskild blankett. Ditt klagomål kommer att lämnas till antingen rektor eller styrelse beroende på vem du angivit som mottagare. Det finns möjlighet att vara anonym, men du kommer då inte att kunna få personlig återkoppling.