Inkluderande lärmiljö

Vår lärmiljö och vår organisation ska anpassas både till grupp och individ. Skolans och förskolans form ska anpassas efter barnen, inte tvärtom. För att kunna skapa en inkluderande lärmiljö behöver vi ägna tid och intresse åt att lära känna varje elevs behov. På Backeboskolan har vi en tydlig arbetsgång som all personal följer för att upptäcka, åtgärda och utvärdera arbetet med varje elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Utifrån elevernas behov utformar vi vår lärmiljö för att främja och förebygga varje elevs utveckling. Det finns goda möjligheter till att arbeta och lära sig på olika sätt med flera olika typer av verktyg och hjälpmedel.