Inkluderande lärmiljö

 Inkluderande lärmiljö – vad betyder det?

Jo, enkelt uttryckt innebär det att skolans och förskolans form ska anpassas efter barnen, inte tvärtom. För att kunna skapa en inkluderande lärmiljö för på både grupp- och individnivå behöver vi ägna tid och intresse åt att lära känna varje elevs behov. Utifrån detta utformar vi vår lärmiljö för att främja och förebygga varje elevs utveckling. På Backeboskolan har vi en tydlig arbetsgång som all personal följer för att upptäcka, åtgärda och utvärdera arbetet med varje elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns goda möjligheter till att arbeta och lära sig på olika sätt med flera olika typer av verktyg och hjälpmedel.