Backebo Föräldraförening

En god samverkan mellan förskola/skola och föräldrar är en viktig pusselbit för att skapa en verksamhet byggd på tillit och med barnets bästa för ögonen. Här spelar Backebo Föräldraförening en viktig roll genom kontinuerliga mötena med skolledningen och värdefulla insatser vid bland annat våra traditioner och fixardagar. Detta bidrar till att skapa guldkant i tillvaron för barnen och frågar du eleverna så är nog en av de viktigaste sakerna föräldraföreningen gör att ordna båtar till den traditionella båtturen vid skolstarten!

Föreningen har en egen hemsida där du kan läsa mer om vad föreningen gör och också bli medlem i föreningen. Du hittar den via länken nedan:

Backebo Föräldraförening