Organisation

Vi är en fristående, icke vinstdrivande, förskola och grundskola som drivs av föreningen Backeboskolan Ekonomisk förening. Huvudman för förskolan och skolan är föreningens styrelse. Skolan startade 1993 och sedan 2015 ingår även en förskola i enheten.

 Förskolan

Vår förskola har plats för ca 30 barn fördelade på två avdelningar, en för de allra yngsta och en för de lite äldre. Förskolan ligger i en delvis K-märkt gammal ättiksfabrik vilket skänker karaktär. Vår fina gård består av naturmark och närheten till skog och hav gör att vi ofta är ute, året runt.

 Grundskolan

Vi erbjuder plats för ca 180 barn i åk F-6. Skolan ligger i en skogsbacke med utsikt över Rörsundsviken. På skolgården porlar en bäck och vi  är ute mycket, året runt. Vi har ett fritidshem för åk F-3 och en fritidsklubb för åk 4-6. Idrott äger rum i Myrsjöskolans idrottshall, och ni lämnar då ert barn där på morognen istället för på skolan.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår främsta styrka. På för- och grundskola arbetar totalt cirka 30 personer som genom sin kompetens och sitt engagemang gör Backebo till vad det är. Så här säger några av medarbetarna om att jobba på Backebo:

”På Backebo finns en stor ovanligt stor dos vilja att hela tiden utveckla undervisningen och på så sätt ge eleverna det allra bästa möjliga. Det är en plats för lärande och utveckling även för oss vuxna”
Monica Karlsson, lärare
”Här är ett sådant proffesionellt samarbete, lärare emellan. Det står många kreativa hjärnor bakom den undervisning som barn och elever får möta.”
Camilla Fogelström, utvecklingschef
”Jag är stolt över hur jag och mina kollegor varje dag skapar trygghet, men också nyfikenhet och lust att upptäcka hos alla barn. Det gör att vi skapar de bästa förutsättningarna för barnens lärande och utveckling.”
Jessica Ryglert, förskollärare

Förening driver skolan

Backeboskolan drivs av en ekonomisk förening där både personal och vårdnadshavare kan välja att vara medlemmar. Det är helt frivilligt och man kan välja att ha sitt barn på Backeboskolan även om man inte vill gå med i föreningen. Inga vinster delas ut till medlemmarna utan all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att komma förskolans och skolans barn och elever till gagn.
Ansökan om medlemskap

Styrelse/huvudman

Styrelsen är förskolans och skolans huvudman och utses av medlemmarna i Backeboskolan Ekonomisk Förening vid en föreningsstämma. Vilka som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter och årsmötesprotokoll hittar du här.

 Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till samtliga medarbetare, styrelsen och elevhälsa under fliken Kontakt.