Studiebesök

Många vill veta mer om vårt sätt att arbeta och det tycker vi förstås är jättekul.
Vi tar gärna emot studiebesök med grupper om 1-15 personer.
Fika ingår och lunch i vår fina prisbelönta matsal går att ordna.
Grundpris är 400:-/person men kan variera beroende på längd och upplägg.

Förslag på innehåll för studiebesök

Elevledda utvecklingssamtal
Vi var en av de första skolorna i Sverige som började arbeta med elevledda samtal. Du får veta hur vi lägger upp arbetet med att förbereda dessa samtal och själva genomförandet samt på vilket sätt de spelar en viktig roll i elevens hela lärprocess och ger inflytande över det egna lärandet.

Kreativ matematik
Våga släpp matteboken och låt matematiken bli det kreativa och lustfyllda ämne det kan vara. Vi berättar om hur vi använder andra arbetssätt än matteboken för att få eleverna att nå kunskapskraven och samtidigt väcka deras nyfikenhet och lust inför det matematiska.

Levande verkstad och skapande i alla ämnen
Vi integrerar skapande i alla ämnen. Det är ett sätt att låta eleverna få många språk att uttrycka sig på. Det gör också att eleverna får större förståelse för och minns det de lärt sig bättre. Det är en helt annan sak att spelat rollen av en flicka på bronsåldern och att ha läst om en flicka. När du själv gestaltar något väcks en känsla och detta är en viktig ingrediens i lärandet.

Läxfri skola
Sedan 2014 är vi en läxfri skola. Vi berättar om hur vi kom fram till detta beslut och hur vi anpassat vårt sätt att jobba utifrån detta beslut. Vi kan också berätta hur vi gått till väga när vi kommunicerat det till elever och föräldrar samt om skolans gemensamma policy som vi tagit fram i skriftlig form.

Systematiskt kvalitetsarbete
För att ständigt utvecklas krävs ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Vi berättar om vilka verktyg vi använder och hur detta är en levande och viktig del i vår vardagliga verlsamhet.

Ämnesövergripande och tematiskt arbete
För att skapa sammanhang och förståelse läser vi mycket ämnesövergripande och tematiskt. Det gör också att lärarna inte sliter sitt hår för att hinna med allt centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har en väl utarbetad arbetsgång vi följer som alltid börjar med en inspiration för att väcka nyfikenhet och intresse hos eleverna. Vi berättar om denna arbetsgång, men också andra konkreta metoder.

Om du är intresserad av ett studiebesök så kontakta:
camilla.fogelstrom@backeboskolan.se