Ledningsgrupp

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor & skolchef

Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklings- & skolchef

073-644 03 43

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare

Lotta Solem

Lotta Solem

Förstelärare

073-644 03 35

Förskolepedagoger

Ann-Kristine Fondelius

Ann-Kristine Fondelius

Barnskötare

073-644 03 42

Lena Collin

Lena Collin

Barnskötare

073-644 03 42

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Barnskötare

073-644 03 41

Liselotte Jacobsson

Liselotte Jacobsson

Barnskötare

073-644 03 41

Helen Isacson

Helen Isacson

Förskolepedagog

073-644 03 41
Marie Jansson

Marie Jansson

Barnskötare

073-644 03 42

Jessica Ryglert

Jessica Ryglert

Förskollärare

073-644 03 41

Fritidshemspedagoger & samverkare

Emilia Larsson

Emilia Larsson

Levande verkstadspedagog, samverkare åk F-1

073-644 03 37

Åsa Rosenquist

Åsa Rosenquist

Samverkare åk 4-6

Håkan Richter

Håkan Richter

Fritidshemspedagog, samverkare åk 2-3, idrottslärare

073-644 03 37

Helen Isacson

Helen Isacson

Fritidshemspedagog

073-644 03 37

Lisa Zetterberg

Lisa Zetterberg

Fritidshemspedagog, samverkare F-1

073-644 03 37

Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog, samverkare åk 2-3, idrottslärare

073-644 03 37

Lärare F-6

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare, ämneslärare Sv 4-6

Angela Djurfelter

Angela Djurfelter

Ämneslärare slöjd och bild 3-6

Elvira Jansson

Elvira Jansson

Mentor Fkl, Musiklärare

073-644 03 30

Lotta Solem

Lotta Solem

Mentor åk 4, ämneslärare ma, förstelärare

073-644 03 35

Malin Hellström

Malin Hellström

Mentor åk 5, ämneslärare Sv/Eng 4-6

073-644 03 33

Monica Karlsson

Monica Karlsson

Mentor åk 1, ämneslärare Ma

073-644 03 32

Sofia Grip

Sofia Grip

Mentor åk 3, ämneslärare eng, förstelärare

073-644 03 36

Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 2, ämneslärare Sv

073-644 03 31

Tijana Janackovic

Tijana Janackovic

Mentor åk 6, ämneslärare So/No

073-644 03 34

Service och administration

Ela Wojcik

Ela Wojcik

Kock förskolan

073-644 03 41

Jimmy Christensen

Jimmy Christensen

Lärarassistent, Idrottslärare

08-747 90 10

Jonas Grandin

Jonas Grandin

Intendent, kock grundskolan

073-644 03 44
Rawaa Saloo

Rawaa Saloo

Kock grundskolan

073-644 03 38

Elevhälsoteam

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor & skolchef

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare

Maria Gernandt

Maria Gernandt

Skolsköterska

Josef Milerad

Josef Milerad

Skolläkare

Trygghetsteam

Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklings- och skolchef

073-644 03 43

Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog

073-644 03 37

Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 2, ämneslärare sv

073-644 03 31

Tijana Janackovic

Tijana Janackovic

Mentor åk 6, ämneslärare So/No

073-644 03 34

Angela Djurfelter

Angela Djurfelter

Ämneslärare bild/slöjd