Ledningsgrupp

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor & skolchef

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare

070-316 92 53

Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklings- & skolchef

073-644 03 43

Lotta Solem

Lotta Solem

Förstelärare

073-644 03 35

Förskolepedagoger

Ann-Kristine Fondelius

Ann-Kristine Fondelius

Barnskötare

073-644 03 41

Lena Collin

Lena Collin

Barnskötare

073-644 03 42

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Barnskötare

073-644 03 42

Liselotte Jacobsson

Liselotte Jacobsson

Barnskötare

073-644 03 41

Ines Atig

Ines Atig

Praktiktjänst

073-644 03 41

Marie Jansson

Marie Jansson

Barnskötare

073-644 03 42

Kim Sihlberg

Kim Sihlberg

Förskollärare

073-644 03 41

Fritidshemspedagoger & elevcoacher

Elvira Jansson

Elvira Jansson

Elevcoach F-3, Musiklärare

073-644 03 37

Jimmy Christensen

Jimmy Christensen

Fritidshemspedagog, idrottslärare

073-644 03 37

Lisa Zetterberg

Lisa Zetterberg

Fritidshemspedagog, samverkare F-1

073-644 03 37

Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog, samverkare åk 2-3, idrottslärare

073-644 03 37

Åsa Rosenquist

Åsa Rosenquist

Elevcoach åk 4-6

073-644 03 37

Emilia Larsson

Emilia Larsson

LV-pedagog, samverkare åk F-1

073-644 03 37

Lärare F-6

Angela Djurfelter

Angela Djurfelter

Ämneslärare slöjd och bild 3-6

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare, ämneslärare Sv 4-6

070-316 9253

Janina Vinge

Janina Vinge

Mentor Fkl

073-644 03 38

Lotta Solem

Lotta Solem

Mentor åk 5, förstelärare

073-644 03 35

Malin Hellström

Malin Hellström

Mentor åk 6

073-644 03 33

Monica Karlsson

Monica Karlsson

Mentor åk 2, förstelärare

073-644 03 32

Sofia Grip

Sofia Grip

Tjänstledig

Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 3

073-644 03 31

Tijana Janackovic

Tijana Janackovic

Mentor åk 4

073-644 03 34

Vendela Wikenholm

Vendela Wikenholm

Mentor åk 1

073-644 03 36

Kök och fastighet

Ela Wojcik

Ela Wojcik

Kock förskolan

073-644 03 41

Jonas Grandin

Jonas Grandin

Intendent, kock grundskolan

070-950 70 33

Rawaa Saloo

Rawaa Saloo

Kock grundskolan

070-025 50 33

Elevhälsoteam

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor & skolchef

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare

070-316 92 53

Jessica Hannedotter

Jessica Hannedotter

Skolsköterska

073-503 06 79

Josef Milerad

Josef Milerad

Skolläkare

Trygghetsteam

Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklings- och skolchef

073-644 03 43

Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog

073-644 03 37

Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 3

073-644 03 31

Tijana Janackovic

Tijana Janackovic

Mentor åk 4

073-644 03 34

Styrelse

Andreas Falkenmark, ordförande

Lennart Andersson, ledamot

Veronica Kampfh, ledamot

Kontakta styrelsen: styrelsen@backeboskolan.se