Synpunkter och klagomål

 
Backeboskolans klagomålshantering

Vi är förstås mycket intresserade av de synpunkter du har på vår verksamhet och tycker att det är viktigt att det så snart som möjligt kommer till vår kännedom om du upplever missförhållanden. Nedan beskriver vi vem du ska vända dig till:

 

  • I första hand ber vi dig vända dig till berörd personal. Enklaste sättet är att skicka ett mail och du hittar alla medarbetares mailadresser här.

  • Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste berörda personalen ber vi dig att vända dig till rektor.

  • Om du trots kontakt med rektor upplever att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår huvudman, dvs styrelsen.
    Du når dem via e-post: styrelsen@backeboskolan.se  

  • Vill du gå vidare med ditt klagomål efter kontakt med huvudman så är det utbildningsenheten på Nacka kommun du kontaktar om ärendet gäller förskolan och Skolinspektionen om det gäller grundskolan.
    Utbildningsenheten: info@nacka.se
    Skolinspektionen: Lämna klagomål
Överklagan

Vissa beslut som en skola tar är möjliga att överklaga, till exempel beslut att upprätta ett åtgärdsprogram eller ej. Ärenden om överklagan hanteras av Skolväsendets överklagandenämnd. Du hittar information om vilka beslut som kan överklagas och hur du går tillväga för att göra en överklagan på deras hemsida: Överklagandenämnden

Skolverkets information om klagomålshantering

På vilken skola i Sverige du än har ditt barn så gäller samma regelverk. Skolverket har tagit fram en beskrivning om vart du ska vända dig vid upplevda missförhållanden i skolan. Du hittar den här.