Vision & pedagogik

Om vår vision

Vår vision är att både barn och vuxna på Backebo ska utvecklas som världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Visionen ger uttryck för den helhetssyn på människa, lärande och utveckling som vi står för. Vår pedagogik tar förstås avstamp i visionen och här presenteras några bärande delar i den.

Ämnesövergripande teman

Varje läsår innehåller minst två större ämnesövergripande teman. Dessa har namn som ger näring åt fantasin; I blomsterkungens spår, En dörr till förr eller Resan till Utopia. Varje tema löper över en längre tid och skapar en särskild, lite magisk värld för lärandet. Här finns tid för processer, att prova många gånger och att se saker i ett sammanhang med orsak och verkan. Inte minst finns här plats att själv uttrycka sig och skapa mening i lärandet.

Analoga och digitala lärresurser

Både det analoga och det digitala har en given plats hos oss, men vi väljer noga utifrån varje lärsituation vad som är det bästa verktyget till lärande just där och då. Ta matematik som exempel. Ibland lär vi genom att repetera uppställningar i läroboken, ibland genom praktiska övningar i skogen och ibland genom att programmera på datorn. Det är variationen och det medvetna valet som gör att barnen får så bra förutsättningar som möjligt till lärande.

Kreativitet och uthållighet

Kreativitet och uthållighet behövs inom både konsten och vetenskapen och hos oss går dessa två hand i hand. Att våga prova nya saker och orka öva många, många gånger på något är väsentliga delar i lärprocessen. Våra sinnen är också goda hjälpare för att ta in, sortera och memorera saker. Genom skapandet väcks också känslor och det vi känt något för vill vi förstå och vi minns det också bättre. Vi är inspirerade av Levande Verkstad som med sina verktyg för lärande och skapande passar vårt sätt att undervisa.

Delaktighet och inflytande

Varje människa har rätt att ha huvudrollen i sitt eget liv. Delaktighet och inflytande är också en framgångsfaktor för lärande och utveckling. Vi har väl utvecklade former för det mer formella inflytandet och delaktigheten via våra barn- och elevråd. I vårt arbetssätt ingår också att ta med barnens idéer, frågor och förutsättningar och samtidigt leda dem framåt och bredda, fördjupa och utmana. Allt utifrån ett väl planerat pedagogiskt syfte och upplägg. 

Studera hemma

Ju mer man övar på något desto bättre blir man. Att lärandet fortsätter utanför skoltid är därför något positivt. Men, detta sker hos oss inte genom traditionella läxor där alla barn ska göra samma uppgift. Istället  har vi en lärbank med väl utvalda verktyg och uppgifter som elever utifrån behov och förutsättningar kan använda hemma för att öva till exempel läsning eller matematik. Ni hittar dessa här.
Det finns också möjlighet att anmäla sig till extra studietid två gånger per vecka.

Filmen om Backebo

Filmaren Bengt Danneborn följde under flera år elever och lärare på Backeboskolan och dokumenterade det arbetssätt som är kärnan i skolan. Filmen ska inspirera och utmana alla som är intresserade av lärande och utbildning. Det går att boka filmvisningar med eller utan tillhörande seminarium, workshop eller studiebesök. Läs mer och boka här.
Vi bjuder också på en litet provtitt. Klicka på länken och fyll sedan i lösenordet Backebo. Film om Bbo