Vision & pedagogik

Om vår vision

Vår vision är att både barn och vuxna på Backebo ska utvecklas som världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Visionen ger uttryck för den helhetssyn på människa, lärande och utveckling som vi står för. Vår pedagogik tar förstås avstamp i visionen och här presenteras några bärande delar i den.

Tematiskt & ämnesövergripande arbete

Varje läsår innehåller minst två större ämnesövergripande teman. Dessa har namn som ger näring åt fantasin; Maskeradbalen, En dörr till förr eller Skrutt och Skräp i Återvinningslandet. Varje tema löper över en längre tid och skapar en särskild, lite magisk värld för lärandet. Här finns tid för processer, att prova många gånger och att se saker i ett sammanhang med orsak och verkan. Inte minst finns här plats att själv uttrycka sig och skapa mening i lärandet.

Skapande och estetiska ämnen

Kreativitet behövs inom både konsten och vetenskapen. Hos oss går de hand i hand och båda hjärnhalvorna har fullt upp dagarna i ända. Våra sinnen är goda hjälpare för att ta in, sortera och memorera saker. Genom skapandet väcks också känslor, och det vi känt något för vill vi förstå och vi minns det också bättre. Det är för oss självklart att ta vara på dessa inbyggda drivkrafter för lärande. Att vilja, våga och kunna uttrycka sig är också en grund för ett väl fungerande demokratiskt samhälle och vad kan vara viktigare än det? Vi är inspirerade av Levande Verkstad som med sina verktyg för lärande och skapande passar vårt sätt att undervisa.

Analoga och digitala lärresurser

Vi har en bred syn på läromedel. Varför begränsa sig till en enda lärobok när du kan arbeta mycket mer kreativt genom att anpassa verktyg och läromedel efter varje lärsituation. Ta matematik som exempel. Ibland lär vi genom praktiska övningar i skogen, ibland genom deltagande i en internationell matematiktävling, och ibland genom att gnugga tex multiplikation på Ipaden. Det är variationen och det medvetna valet som gör att barnen får så bra förutsättningar som möjligt till lärande. Och på köpet blir det också lite roligare.

Delaktighet och inflytande

Varje människa har rätt att ha huvudrollen i sitt eget liv. Men delaktighet och inflytande är också en framgångsfaktor för lärande och utveckling. Hos oss är ett viktigt verktyg i detta det kontinuerliga arbetet med varje barns lärande där utvecklingssamtalen är själva navet. Samtalen leds av barnen och de är tydliga bärare av sin egen lärprocess.

I vårt arbetssätt ingår att utgå från barnens idéer, frågor och förutsättningar men med tydligt syfte att alltid leda dem framåt, att bredda, fördjupa och utmana. Vi har väl utvecklade former för det mer formella inflytandet och delaktigheten via våra barn- och elevråd.

Läxfritt

Vi var bland de första skolorna i Sverige som blev läxfria, men vi ser nu att det hela tiden blir fler och fler. Anledningen till vårt beslut handlar om likvärdighet. I skolan kan vi arbeta kompensatoriskt och ge varje barn de bästa förutsättningarna för lärande. När lärandet ska ske i hemmet tappar vi denna möjlighet och barnets hemsituation blir en påverkansfaktor.

Istället för läxor satsar vi på studieteknik och en undervisning anpassad för att ge bästa möjliga resultat under den tid eleverna är i skolan. Men vi är naturligtvis inte emot lärande utanför skoltid och tips på hur detta kan ske hittar du här.

Filmen om Backebo

Filmaren Bengt Danneborn följde under flera år elever och lärare på Backeboskolan och dokumenterade det arbetssätt som är kärnan i skolan. Filmen ska inspirera och utmana alla som är intresserade av lärande och utbildning. Det går att boka filmvisningar med eller utan tillhörande seminarium, workshop eller studiebesök. Läs mer och boka här.
Vi bjuder också på en litet provtitt. Klicka på länken och fyll sedan i lösenordet Backebo. Film om Bbo