Läsårskalendarium Lå 2022/2023

De dagar förskola och/eller fritids är stängda ordnar vi omsorg för de barn som behöver i samarbete med andra förskolor och skolor.

Vårterminen 2023

Vecka Datum Aktivitet Tid Övrig information
1 2-5 jan Jullov   Lovomsorg för anmälda barn
2 9 jan Studiedag all personal   Förskola/fritids stängt
2 10 jan Planeringsdag lärare   Förskola/fritids öppet
2 11 jan Skolstart   Enligt ord. schema
4 23-27 jan Utvecklingssamtal F-6    
4-5 23 jan-
3 feb
Utvecklingssamtal förskola    
6 6 feb Halv studiedag fsk/fritids   Förskola/fritids stänger 14.30
8 22 feb Backebo Meetup 17.30-20  
9 27 feb- 3 mar Sportlov   Lovomsorg för anmälda barn
13 29 mar Forum för samråd 7.30-9  
15 10-14 apr Påsklov   Lovomsorg för anmälda barn
16 20 apr Halv studiedag fsk/fritids   Förskola/fritids stänger 14.30
20 17 maj Backebodagen 16-18  
20 19 maj Klämdag, ingen skola   Förskola/fritids öppet
22 1-2 juni Studiedagar förskola/fritids   Förskola/fritids stängt
23 5 jun Klämdag, ingen skola   Förskola/fritids öppet
23 9 jun Skolavslutning 9-10 Förskola/fritids stängt från 13
24-25 12-23 jun Sommarlov   Förskola/fritids öppet som vanligt
26 26-30 jun Sommarlov   Lovomsorg för anmälda barn
27-30   Sommarlov   Förskola/fritids stängt
31 31 jul-
4 aug
Sommarlov   Lovomsorg för anmälda barn
32 7-11 aug Sommarlov   Förskola/fritids öppet som vanligt.