FAQ – Vanliga frågor

Har Backebo någon särskild pedagogisk inriktning?
På Backebo finns en tydlig grund som allt pedagogiska arbete utgår från.  Det gör att oavsett vilka pedagoger man möter så känner man igen sig som barn och elev. Dessa grunder är bland annat tematiskt arbete, ett varierat arbetssätt där alla sinnen får vara med samt att skapande i olika former är en del av undervisningen i alla ämnen. Läs mer

Däremot tillhör vi inte en specifik inriktning som till exempel Montessori, Reggio Emilia eller Waldorf.

Hur fungerar en läxfri skola?
Vi ser helt enkelt till att eleverna lär sig det de ska i skolan med genomtänkt undervisning. Våra elever får också lära sig en god studieteknik som gör att de kommer att kunna ta ansvar för sitt lärande både på Backebo och senare i livet. Det finns ingen forskning som visar på att läxor i denna ålder har någon positiv inverkan på lärandet, däremot finns exempel på motsatsen.

Vad är Levande Verkstad?
Levande Verkstad bygger på en helhetssyn på människan och antagandet att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig. Det finns en pedagogisk verktygslåda inom Levande Verkstad som främjar elevernas nyfikenhet, mod att prova nya saker samt förmåga att arbeta kreativt tillsammans med andra och på egen hand. Vi låter eleverna använda många olika uttrycksformer såsom bild, ord, rörelse och ljud. Läs mer hos Föreningen Levande Verkstad.

Är det väldigt svårt att få plats på Backebo?
Backeboskolan är en populär skola, men även hos oss är söktrycket olika hårt olika år bland annat beroende på storlek på barnkullar. Även om kön är lång har vi också lärt oss att den kan vara missvisande. Det faller alltid bort ett antal familjer där Backebo inte längre är ett aktuellt val på grund av till exempel flytt. Vårt råd är att ni alltid ställer er i kö så snart ni anar att Backebo kan vara aktuellt för ert barn och att inte bli avskräckta av kön. En sak som är bra att känna till är att vi, till skillnad från de kommunala skolorna jobbar med syskonförtur.

Har du ytterliggare frågor så kontakta oss gärna nedan:

11 + 8 =

Du hittar fler sätt att kontakta oss på sidan Kontakt