Hantering av personuppgifter

Den 25 maj träder en ny lag i kraft, Dataskyddsförordningen, som i korthet går ut på att ytterligare skydda varje EU-medborgares integritet och rättigheter vid behandling av personuppgifter. Läs mer om syftet och dina rättigheter i Dataskyddsförordningen. Som skola/förskola behöver vi behandla en hel del personuppgifter. Vi vill förstås att du ska känna dig trygg med att vi gör detta på ett korrekt sätt. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem samt vilka lagliga grunder vi har för att hantera dem.
Hantering av personuppgifter för:
Samtycke av publicering av foto/film
För att få publicera foton eller filmer på barn och/eller elever så behövs samtycke från vårdnadshavarna. Vi ber där samtliga vårdnadshavare att fylla i och lämna in denna blankett, oavsett om ni ämnar lämna ert samtycke eller ej. Blankett för samtycke till publicering av foto_film Samtycke till publicering av foto_film_medarbetare