Synpunkter och klagomål

Vi är förstås mycket intresserade av de synpunkter du har på vår verksamhet. I första hand ber vi dig vända dig till berörd personal. Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig att vända dig till rektor/förskolechef.

Om du trots kontakt med rektor/förskolechef upplever att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår huvudman, dvs styrelsen. Detta kan du göra via formuläret intill.

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan på särskild blankett. Ditt klagomål kommer att lämnas till antingen rektor eller styrelse beroende på vem du angivit som mottagare. Det finns möjlighet att vara anonym, men du kommer då inte att kunna få personlig återkoppling.

Skicka klagomål

14 + 13 =