Läsårskalendarium 20/21

Vårterminen 2021
Vecka Datum Aktivitet Tid Kommentar  
1 4-5 jan Jullovsomsorg för anmälda barn      
1 7 jan Planeringsdag för all personal   Förskola, skola och fritids stängt.  
2 11 jan Skolstart      
4 25 jan-29 jan Utvecklingssamtal F-6      
5-6 1 feb-12 feb Utvecklingssamtal fsk      
6 8 feb Planeringseftermiddag förskolan   Förskolan stänger 14.30  
8 24 feb Meetup – inställt! 18-20.30    
9 1-5 mars Sportlov   Fritids/förskola öppet  
11 17 mars Forum för samråd 07.30-09.00 Lokal: förskolan  
14 5-9 april Påsklov   Förskola/fritids öppet  
16 22 apr Planeringseftermiddag förskolan   Förskolan stänger 14.30  
19 14 maj Klämdag, ingen skoldag   Förskola/fritids öppet  
20 19 maj Backebodagen      
20 20-21 maj Planeringsdagar förskola/fritids   Förskola/fritids stängt  
23 11 juni Skolavslutning   Förskola och fritids stänger 13.00  
24-25 14-24 juni Sommarlovsomsorg för anmälda barn      
25 25 juni Midsommarafton   Förskola/fritids stängt  
26 28 juni-2 juli Sommarlovsomsorg för anmälda barn      
27-30   Sommarlovsstängt      
31-32 2-13 aug Sommarlovsomsorg för anmälda barn      
           
           

Läsårskalendarium 2021/2022

 

Vecka Datum Aktivitet Tid Kommentar
33 17 aug Skolstart    
44 1-5 nov Läslov    
51 21 dec Skolavslutning    
2 12 jan Skolstart    
9 28 feb-4 mars Sportlov    
15 11-15 april Påsklov    
21 27 maj Klämdag, ej skoldag    
23 10 juni Skolavslutning