Ledningsgrupp

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor/förskolechef

08-747 90 10
Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklingsledare

073-644 03 43
Elin Lind

Elin Lind

Specialpedagog

073-644 03 45
Lotta Solem

Lotta Solem

Förstelärare

073-644 03 35

Förskolepedagoger

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Barnskötare Svalan

073-644 03 42
Christina Appelgren

Christina Appelgren

Förskolepedagog Svalan

073-644 03 42
Helen Isacson

Helen Isacson

Förskolepedagog Tärnan

073-644 03 41
Jessica Ryglert

Jessica Ryglert

Förskollärare Tärnan

073-644 03 41
Lena Collin

Lena Collin

Barnskötare Tärnan

073-644 03 41
Lisette Borg

Lisette Borg

Förskolepedagog Svalan, föräldraledig

Nathalie Dysell

Nathalie Dysell

Förskollärare Svalan

073-644 03 42

Fritidshemspedagoger & samverkare

Alexander Steinmarck

Alexander Steinmarck

Fritidshemspedagog, samverkare åk 4-6, musiklärare

073-644 03 37
Danny Olesen

Danny Olesen

Fritishemspedagog, barnskötare

073-644 03 37
Elvira Jansson

Elvira Jansson

Fritidshemspedagog, samverkare åk 1-3

073-644 03 37
Håkan Richter

Håkan Richter

Fritidshemspedagog, samverkare åk 1-3, idrottslärare

073-644 03 37
Lisa Zetterberg

Lisa Zetterberg

Fritidshemspedagog, samverkare Fkl

073-644 03 37
Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog, samverkare åk 1-3, idrottslärare

073-644 03 37
Malin Kyllenbeck

Malin Kyllenbeck

Samverkare, åk 4-6

Lärare F-6

Angela Djurfelter

Angela Djurfelter

Ämneslärare slöjd och bild

08-747 90 10
Eva Svensson

Eva Svensson

Lärare - föräldraledig

Hilde Lewandowski

Hilde Lewandowski

Mentor åk 4, ämneslärare Sv, SO

073-644 03 33
Lotta Solem

Lotta Solem

Mentor åk 6, ämneslärare matematik, förstelärare

073-644 03 35
Malin Hellström

Malin Hellström

Mentor åk 5, ämneslärare NO,Tk, Eng

073-644 03 34
Monica Karlsson

Monica Karlsson

Mentor åk 3, ämneslärare matematik

073-644 03 32
Sofia Grip

Sofia Grip

Mentor åk 1, ämneslärare engelska, förstelärare

073-644 03 36
Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 2, ämneslärare sv

073-644 03 31
Åsa Rosenquist

Åsa Rosenquist

Mentor förskoleklass

073-644 03 30

Service och administration

Ela Wojcik

Ela Wojcik

Kock förskolan

073-644 03 41
Rawaa Saloo

Rawaa Saloo

Kock grundskolan

08-408 888 68
Jimmy Christensen

Jimmy Christensen

Lärarassistent

08-747 90 10
Jonas Grandin

Jonas Grandin

Intendent

073-644 03 44
Nicklas Lind

Nicklas Lind

Vaktmästare

073-644 03 44