Ledningsgrupp

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor & skolchef

08-747 90 10

Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklings- & skolchef

073-644 03 43

Lotta Solem

Lotta Solem

Förstelärare

073-644 03 35

Förskolepedagoger

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Barnskötare

073-644 03 41

Christina Appelgren

Christina Appelgren

Förskolepedagog

073-644 03 42

Helen Isacson

Helen Isacson

Förskolepedagog

073-644 03 41

Jessica Ryglert

Jessica Ryglert

Förskollärare

073-644 03 41

Lena Collin

Lena Collin

Barnskötare

073-644 03 42

Linnea Grandin

Linnea Grandin

Förskolepedagog

073-644 03 41

Jonna Liljefors

Jonna Liljefors

Förskolepedagog

073-644 03 42

Fritidshemspedagoger & samverkare

Danny Olesen

Danny Olesen

Fritidshemspedagog

073-644 03 37

Emilia Wikström

Emilia Wikström

Levande verkstadspedagog, samverkare åk F-1

073-644 03 37

Håkan Richter

Håkan Richter

Fritidshemspedagog, samverkare åk 2-3, idrottslärare

073-644 03 37

Lisa Zetterberg

Lisa Zetterberg

Fritidshemspedagog, samverkare F-1

073-644 03 37

Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog, samverkare åk 2-3, idrottslärare

073-644 03 37

Åsa Rosenquist

Åsa Rosenquist

Samverkare åk 4-6

08-747 90 10

Lärare F-6

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare, ämneslärare Sv

08-747 90 10

Angela Djurfelter

Angela Djurfelter

Ämneslärare slöjd och bild

08-747 90 10

Elvira Jansson

Elvira Jansson

Mentor Fkl, Musiklärare

073-644 03 30

Linda Ruthström

Linda Ruthström

Mentor åk 4, ämneslärare Sv, Eng

073-644 03 33

Lotta Solem

Lotta Solem

Mentor åk 6, ämneslärare ma, förstelärare

073-644 03 35

Malin Hellström

Malin Hellström

Föräldraledig

Monica Karlsson

Monica Karlsson

Mentor åk 3, ämneslärare Ma

073-644 03 32

Sofia Grip

Sofia Grip

Mentor åk 2, ämneslärare Eng, förstelärare

073-644 03 36

Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 1, ämneslärare Sv

073-644 03 31

Tijana Janackovic

Tijana Janackovic

Mentor åk 5, ämneslärare So/No

073-644 03 34

Service och administration

Ela Wojcik

Ela Wojcik

Kock förskolan

073-644 03 41

Jimmy Christensen

Jimmy Christensen

Lärarassistent, Idrottslärare

08-747 90 10

Jonas Grandin

Jonas Grandin

Intendent

073-644 03 44

Rawaa Saloo

Rawaa Saloo

Kock grundskolan

073-644 03 38

Elevhälsa

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Specialpedagog

08-747 90 10

Malin Szurgot

Malin Szurgot

Skolläkare

Tid bokas via skolsköterskan.
Katarina Pehrsson

Katarina Pehrsson

Skolsköterska