Ledningsgrupp

Jessica Grandin

Jessica Grandin

Rektor & skolchef

08-747 90 10
Camilla Fogelström

Camilla Fogelström

Utvecklingsledare & skolchef

073-644 03 43
Lotta Solem

Lotta Solem

Förstelärare

073-644 03 35

Förskolepedagoger

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Barnskötare Tärnan

073-644 03 41
Christina Appelgren

Christina Appelgren

Förskolepedagog Svalan

073-644 03 42
Helen Isacson

Helen Isacson

Förskolepedagog Tärnan

073-644 03 41
Jessica Ryglert

Jessica Ryglert

Förskollärare Tärnan

073-644 03 41
Lena Collin

Lena Collin

Barnskötare Svalan

073-644 03 42
Majken Fogelström

Majken Fogelström

Förskolepedagog Svalan

073-644 03 42
Nathalie Dysell

Nathalie Dysell

Förskollärare - Föräldraledig

073-644 03 42

Fritidshemspedagoger & samverkare

Danny Olesen

Danny Olesen

Fritidshemspedagog, barnskötare

073-644 03 37
Elvira Jansson

Elvira Jansson

Fritidshemspedagog - Föräldraledig

073-644 03 37
Håkan Richter

Håkan Richter

Fritidshemspedagog, samverkare åk 1-3, idrottslärare

073-644 03 37
Kim Isaksson

Kim Isaksson

Fritidshemspedagog, samverkare Fkl

073-644 03 37
Lisa Zetterberg

Lisa Zetterberg

Fritidshemspedagog, samverkare 1-3

073-644 03 37
Magdalena Thelaus

Magdalena Thelaus

Fritidshemspedagog, samverkare åk 4-6, idrottslärare

073-644 03 37
Ann-Marie Vihilä

Ann-Marie Vihilä

Samverkare åk 3

Lärare F-6

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Speciallärare, ämneslärare Sv

08-747 90 10

Angela Djurfelter

Angela Djurfelter

Ämneslärare slöjd och bild

08-747 90 10
Eva Svensson

Eva Svensson

Lärare - mentor Fkl

073-644 03 30
Linda Ruthström

Linda Ruthström

Mentor åk 5, ämneslärare Sv, Eng

073-644 03 33
Lotta Solem

Lotta Solem

Mentor åk 4, ämneslärare ma, förstelärare

073-644 03 35
Malin Hellström

Malin Hellström

Mentor åk 6, ämneslärare NO,Tk

073-644 03 34
Monica Karlsson

Monica Karlsson

Mentor åk 1, ämneslärare Ma

073-644 03 32
Sofia Grip

Sofia Grip

Mentor åk 2, ämneslärare Eng, förstelärare

073-644 03 36
Susanne Challis

Susanne Challis

Mentor åk 3, ämneslärare Sv

073-644 03 31
Åsa Rosenquist

Åsa Rosenquist

Samverkare åk 4-6

Linda Norrgård

Linda Norrgård

Musiklärare

08-747 90 10

Service och administration

Ela Wojcik

Ela Wojcik

Kock förskolan

073-644 03 41
Jimmy Christensen

Jimmy Christensen

Lärarassistent, Idrottslärare

08-747 90 10
Jonas Grandin

Jonas Grandin

Intendent

073-644 03 44
Rawaa Saloo

Rawaa Saloo

Kock grundskolan

08-408 888 68

Elevhälsa

Agneta Franzén

Agneta Franzén

Specialpedagog

08-747 90 10
Malin Szurgot

Malin Szurgot

Skolläkare

Tid bokas via skolsköterskan.
Tone Torell

Tone Torell

Skolsköterska

070-431 95 68 Mottagning: Tis & ons jämna veckor