Organisation

Vi är en fristående, icke vinstdrivande, förskola och grundskola som drivs av föreningen Backeboskolan Ekonomisk förening. Huvudman för förskolan och skolan är föreningens styrelse. Skolan startade 1993 och sedan 2015 ingår även en förskola i enheten.

 Förskolan

Vår förskola har plats för ca 30 barn fördelade på två avdelningar, en för de allra yngsta och en för de lite äldre. Förskolan ligger i en delvis K-märkt gammal ättiksfabrik vilket skänker karaktär. Vår fina gård består av naturmark och närheten till skog och hav gör att vi ofta är ute, året runt. Öppettider Mån-fre 7-17.00

 Grundskolan

Vi erbjuder plats för ca 170 barn i åk F-6. Fritidshemmet är en integrerad del av skolan och erbjuder kvalitativa aktiviteter efter skoltid. Skolan ligger i en skogsbacke med utsikt över Rörsundsviken. På skolgården porlar en bäck och vi  är ute mycket, året runt. Öppettider Mån –fre 7.30-17.00

 Personal

Våra medarbetare är vår främsta styrka. Här arbetar cirka 35 personer som genom sin kompetens och sitt engagemang gör Backeboskolan till vad den är. Vi jobbar hårt med att rekrytera de allra bästa, och att sedan behålla dem. Så här säger några av medarbetarna om att jobba på Backebo:
”På Backebo finns en stor ovanligt stor dos vilja att hela tiden utveckla undervisningen och på så sätt ge eleverna det allra bästa möjliga. Det är en plats för lärande och utveckling även för oss vuxna” Monica Karlsson, lärare

”Det finns ingen annan skola där jag sett ett sådant proffesionellt samarbete, lärare emellan. Det står många smarta och kreativa hjärnor bakom varje lektion som eleverna får uppleva.”
Camilla Fogelström, utvecklingschef

”Jag är stolt över hur jag och mina kollegor varje dag skapar trygghet, men också nyfikenhet och lust att upptäcka hos alla barn. Det gör att vi skapar de bästa förutsättningarna för barnens lärande och utveckling.” Jessica Ryglert, förskollärare

 Föreningen

Backeboskolan drivs av en ekonomisk förening där både personal och vårdnadshavare kan välja att vara medlemmar. Det är helt frivilligt och man kan välja att ha sitt barn på Backeboskolan även om man inte vill gå med i föreningen. Inga vinster delas ut till medlemmarna  utan all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att komma förskolans och skolans barn och elever till gagn.
Ansökan om medlemskap

 Styrelse

Styrelsen är förskolans och skolans huvudman och utses av medlemmarna i Backeboskolan Ekonomisk Förening vid en föreningsstämma. Vilka som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter och dokument såsom protokoll hittar du här.

 Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några som helst frågor. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga medarbetare, skolans expedition, styrelsen och elevvård under fliken Kontakt.