Backeboskolans styrelse

Styrelsens mål

Backeboskolan ska vara en förskola och skola där varje individ ges de bästa förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska vara trygg och stimulerande. Vid betygsjämförelse ska skolan ligga bland de högst rankade i Sverige.

Pedagogernas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn och de ska erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till nätverkande och utbyten nationellt och internationellt.

Vi strävar efter ständig förbättring och ska uppmuntra nytänkande. Förskolan och skolan ska ligga i framkant vad gäller utveckling och forskning.

Ordförande
Eva Husbom, extern utbildningskonsult

Rektor (ständig ledamot)
Jessica Grandin

Ledamöter
Elin Lind, specialpedagog
Camilla Fogelström, utvecklingsledare
David Timner, vårdnadshavare
Magnus Österholm, vårdnadshavare

Suppleanter
Lotta Solem, förstelärare
Christer Nilsson, vårdnadshavare

Valberedning
Josef Eder, sammankallande
Jenny Elsmark
Magdalena Thelaus

Kontakt: styrelsen@backeboskolan.se