Styrelsens ledamöter

Andreas Falkenmark, ordförande
Karin Holmquist, ledamot
Lennart Andersson, ledamot

 

Kontakt

styrelsen@backeboskolan.se

Dokument

Protokoll

Här hittar du protokoll från samtliga styrelsemöten. Via dessa kan du som medlem skaffa dig en bild av vilka frågor styrelsen jobbar med och vilka beslut som fattas.

Kvalitetsrapport

Varje år skriver styrelsen (som är detsamma som huvudmannen) en kvalitetsrapport som beskriver nuläget i både för- och grundskola. Kvalitetsarbetet utgår från de nationella målen för för. och grundskola. 

Kvalitetsrapport Lå 2020