Sedan 2019 finns särskilda kompetenskrav på alla förskolors och skolors huvudmän, i vårt fall vår styrelse. Detta kontrolleras av Skolinspektionen, och under våren har Backeboskolans varit med i en sådan kontroll.

Glädjande nog fann Skolinspektionen att vi har en styrelse med tillräcklig kompetens med ordförande Andreas i spetsen. Vi kan i backspegeln konstatera att den organisationsförändring vi gjorde för några år sedan då vi övergick från en styrelse bestående av vårdnadshavare och personal till en professionell, extern styrelse går i linje med Skolinspektionens krav.

Tack till vår styrelse utför sitt uppdrag så galant!


Styrelsens sammansättning:
Andreas Falkenmark, ordförande
Lennart Andersson, ledamot
Anna Wirén, ledamot

Kontakt
styrelsen@backeboskolan.se