2014 bestämde vi oss för att göra slag i saken och bli en läxfri skola. Inför beslutet hade vi tagit del av den forskning som finns och erfarenheter från andra skolor. Vi ångrar inte en sekund vårt beslut.
För den som är intresserad kan ni här ta del av vår läxpolicy.

läxpojke

Backeboskolans läxpolicy

I skollagen står det tydligt att alla barn har rätt till att lära sig det som krävs enligt läroplanen under sin skoltid. Skolan ska också vara likvärdig på så sätt att elevernas resultat inte ska vara beroende av tex socioekonomisk bakgrund på vårdnadshavare. För att leva upp till detta så har vi på Backebo nu tagit ett beslut:
Backeboskolan är en läxfri skola.

Vi har försökt lära av andra skolors erfarenheter och då har vi sett att tre frågor från vårdnadshavare på dessa skolor är återkommande. Vi tänkte därför redan från början kommunicera med er vårdnadshavare på Backebo kring dessa.

 1. Hur får jag insyn i mitt barns lärande?
  Genom veckobreven ger lärarna en bild av vad klassen jobbar med.
  Utvecklingssamtalen varje termin ger en konkret bild av vad ditt barn lärt sig och vilka som är just ditt barns utvecklingsområden.
  I det skriftliga omdömet som kommer varje vårtermin står det exakt vilka kunskapskrav från kursplanen som ditt barn har uppnått och vilka hen ska jobba vidare med. Där finns också tydliga pedagogiska planeringar som du kan ta del av.
  Vid oro från skolan att ditt barn inte kommer att uppnå kunskapskraven, eller på något annat sätt behöver stöd, så kontaktas du av skolan på ett tidigt stadium.
  Du är alltid välkommen på besök i skolan.
  Du kan alltid själv kontakta skolan om du funderar över något.
 2. Hur lär sig mitt barn att ta ansvar för sitt skolarbete?
  Skoldagarna är fulla av möjligheter att träna sig på att ta ansvar genom att hinna färdigt det man förväntas göra på lektionen/dagen/veckan, se till att fråga om man behöver hjälp, vara rädd om det material som används osv.
  Våra elevledda utvecklingssamtal är en viktig del i arbetet med att göra barnen medvetna om sitt lärande och på så sätt också få möjlighet att ta ansvar för detsamma. Eleven får stöd att medvetet jobba mot sina mål i den utvecklingsplan som skrivs på utvecklingssamtalet.
  Att ta ansvar är också en generell förmåga som barnet kan träna utan att det har en direkt koppling till skolarbetet, t.ex. hålla koll på fotbollskläderna, plocka ur diskmaskinen…
 3. Hinner man repetera och lära sig t.ex. multiplikationstabellen och engelskglosor under skoltid?
  Ja, det hinner man. Vi ansvarar på skolan för att lägga upp undervisningen på ett sådant sätt att detta ingår som en naturlig del. Eleverna får också under sin tid i skolan lära sig olika strategier för att befästa kunskaper, dvs träna sig i studieteknik.

 

Självklart finns det ingenting som hindrar er föräldrar från att läsa böcker med ert barn, titta på kartor över länder ni vill åka till, prata politik eller öva skalor på piano. Det är bara det att detta får ni styra över precis som ni själva vill i just er familj, det handlar inte om att vi på skolan delegerat skolarbete hem till er.

För den som vill få lite tips på ställen att lära sig saker som vi även tränar på i skolan så har vi sammanställt en tipsbank på Infomentor. 

Vi hoppas att detta gett er svar på några av era funderingar, men som vanligt är ni förstås välkomna att höra av er om det är något ni vill prata mer om.

/Skolledningen på Backeboskolan