Vi välkomnar alla Backebofamiljer till årets sommaravslutning på grundskolan!
Så här ser dagen ut:

  • 9.00 Samling för eleverna i respektive klassrum. Utdelning av läsårsbrev åk F-5.
  • 9.30 Gemensam avslutning på scenen på baksidan med sång, tal och utdelning av läsårsbrev till åk 6.
  • ca 10.15 Picknick för alla på skolgården. Var och en tar med det den vill ha.
  • 11.00 Avslutning är slut och eleverna går hem. Fritids är öppet till kl 13 för de som anmält omsorgsbehov denna dag.