Länkar till information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket


Information från huvudman och skola angående Coronasmittan

Uppdatering 2020-08-31

Vi håller i och ut…
Vi vill börja med att hälsa alla välkomna till ett nytt läsår och hoppas att ni alla haft en bra sommar. Nu när alla elever och personal är tillbaka efter sommarens ledighet så kan det vara extra angeläget att påminna oss allihop om att de riktlinjer för Covid-19 som gällde innan sommaren fortfarande är de vi har att följa. Det betyder att vi på förskolan och skolan fortsätter att anpassa verksamheten så bra vi kan för att minska smittspridningen. Det handlar till exempel om att extra mycket undervisning utomhus, undvika att åka på utflykter med kollektivtrafik, förändrade traditioner och noggranna hygienrutiner. Sist men inte minst gäller förstås att både personal och barn som är på förskolan och skolan är friska och symptomfria. Via länken nedan kan du läsa mer om våra förebyggande åtgärder. Tack för gott samarbete!

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2020-05-19

Ändrade rutiner för besök på skolan
Vi har fått ett angenämt bekymmer på skolan, nämligen att vi har en osedvanligt stor mängd föräldrar som vill komma och hälsa på sitt barn under skoldagen just nu. Vi gissar att anledningen är att många just nu har lättare att komma ifrån jobbet och då vill passa på. Det är förstås någonting i grunden enbart positivt, men dessvärre måste vi just nu säga nej till detta med anledning av Covid-19 eftersom vi inte vill att fler personer än nödvändigt ska vistas i klassrummen tillsammans med barn och personal. Hoppas på er förståelse. Men, nya tider väntar och då är ni mer än välkomna, för vi tycker att det är jättekul att ha er med, tro inget annat!

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2020-04-24

Förändrade traditioner p.g.a. Covid-19
Under vårterminen har vi på Backebo i vanliga fall flera härliga traditioner där även ni föräldrar och syskon brukar vara med. Med anledning av Covid-19 har det varit nödvändigt att se över dessa och anpassa efter den rådande situationen. Vår utgångspunkt har varit att försöka undvika att helt ställa in eftersom delar av traditionerna ingår i vår undervisning men också för att det är betydelsefullt för barnen att de blir av på något sätt. Vi har ju till exempel 6:or som slutar och ska firas av och motsvarande för de äldsta i förskolan som ska vidare till förskoleklass. En stor sak för många av dem som vi vill göra vad vi kan för att det inte bara ska glida obemärkt förbi.

Nedan ser ni planen för varje tradition. Gemensamt för dem alla är att ni föräldrar dessvärre inte kommer att kunna delta, men det har ni säkert redan listat ut. Vi får hoppas att vi nästa läsår kan samlas allihop igen!

Backebodagen – 13 maj
Firas under skoldagen med enbart elever och personal.
Det blir ett kortare program där varje klass får framföra något nummer som de jobbat med i sina respektive teman. Publik är andra elever som sitter väl utspridda på baksidan. Kvällsevenemanget är inställt, så ni kan boka av detta i era kalendrar. Eleverna börjar och slutar enligt ordinarie schema och fritids är öppet som vanligt. På förskolan är detta en helt vanlig dag.

Skolavslutning för grundskolan – 5 juni
Firas med enbart elever och personal.
Samling 9.00 i klassrummet. Därefter blir det ett kortare program med klasserna väl utspridda på baksidan där traditionen med tal och sång för åk 6 går av stapeln. Alltihop avslutas med klassvis picknick utomhus. Kl 11.00  är avslutningen slut och eleverna går hem. Fritids är öppet till kl 13 för de som anmält omsorgsbehov denna dag.

Sommarfest för förskolan – 16 juni
Firas med enbart barn och personal.
Vi kommer att sjunga våra sånger ute på gården och fira av de barn som ska vidare till förskoleklass i höst. Barnen behöver inte ha med sig picknick, vi ordnar något mysigt att äta/dricka ute på gården för samtliga.

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-04-17

Till alla vårdnadshavare på Backebo,
Ytterligare en vecka har gått, och vi är väldigt glada att alla delar av verksamheten är igång fullt ut. Mitt i pågående pandemi så känns det fint att kunna erbjuda en relativt normal vardag och undervisning för våra barn och elever på både förskolan och grundskolan.

Vi har ju hittills kommunicerat med er varje vecka genom ett utskick på fredagarna. Nu har läget i verksamheten har stabiliserats och direktiven från myndigheterna kommer inte heller med samma frekvens som tidigare. Håller detta i sig så ser vi inte att det finns ett behov av fortsatta veckovisa uppdateringar, men självklart kommer vi att informera er så snart det finns ny information att tillgå. Denna kommer även fortsättningsvis att komma till er via mailutskick, som en nyhet på Infomentor och läggas upp på hemsidan.

På hemsidan hittar ni samtliga utskick samlade på ett ställe:
http://www.backeboskolan.se/riktlinjer-gallande-coronasmitta/
Där kan ni, om ni vill, uppdatera er om vad vi tidigare skrivit om t.ex. skolplikt, frånvaroanmälan och åtgärder för att minska smittrisken.

Vi önskar er alla en trevlig helg, kanske kan vi till och med få njuta av lite värmande vårsol?

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-04-09

Till alla vårdnadshavare på Backebo,
Så har ännu en vecka passerat i dessa ovanliga tider. Fritids och förskola har haft en fin vecka tillsammans på förskolan där alla samlats eftersom det var relativt få barn anmälda. Väldigt mysigt och gemensamhetsskapande att vara på samma ställe då och då.

Kapacitet att hålla alla delar av verksamheten öppna
Vi väljer från och med nu att utgå från att vi klarar av att hålla alla verksamheter igång fullt ut (förskola, fritids och skola) och istället dra ner på delar av verksamheten den dag vi ser att vi inte klarar det. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt ge både barnen och er föräldrar en så en bra vardag som möjligt. Men denna strategi bygger förstås på att både ni och vi måste vara beredda på att ställa om snabbt om vi plötsligt står inför en situation där vi inte har tillräckligt med personal på plats. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och att vi kan fortsätta ha ett lika bra samarbete som tidigare för att lösa kniviga situationer som uppstår.

Riktlinjer för frånvaro
Vi vill påminna om att skolplikten gäller och att alla friska elever därför förväntas vara i skolan, men att alla barn på både förskola och skola med sjukdomssymptom, även lindriga, ska stanna hemma.

Information från Nacka kommun – anmäl om du deltar i samhällsviktiga funktioner
Utbildningsenheten i Nacka kommun har idag gått ut med information riktad till alla vårdnadshavare. Det är dels en ren information och dels en förfrågan om behov av omsorg för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner. De betonar att det i skrivande stund inte är aktuellt med en stängning, utan det handlar om att vara förberedd om det skulle bli så vid ett senare tillfälle.

Ni når all information via länken:https://www.nacka.se/forskola-skola/anmalan-av-omsorgsbehov-for-att-uppratthalla-samhallsviktig-verksamhet/

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-04-03

Till alla vårdnadshavare på Backebo,

Den gångna veckan har livet på förskolan och skolan återgått till ett mer normalt läge. De allra flesta elever och barn är tillbaka och likaså personalen. Undervisningen pågår för fullt med vissa anpassningar som att idrotten på skolan hålls utomhus. Nästa vecka är det påsklov och många barn är av naturliga skäl lediga, både på förskolan och skolan. Vi återkommer med ny information inför vecka 16, men hoppas att kunna ha alla delar av verksamheten igång fullt ut så att ingen av er föräldrar ska behöva hjälpa till genom att ha barnet hemma från förskolan eller fritids, även om ni t.e.x. är föräldralediga.

Åtgärder för att minska smittorisk
Vi utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller åtgärder för att minska smittorisk och följande åtgärder är sedan veckan efter sportlovet införda på Backebo förskola och grundskola:

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

 • Uppmana att undvika att röra vid ansiktet och ögon.
 • Uppmana till att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Uppmana till att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Handhygien

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Vid behov, instruera barnen i hur de ska tvätta händerna.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

Städning

 • Städa av förskolans och skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Social samvaro

 • Minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för barn och föräldrar.
 • Hålla avstånd och undvika köbildning i matsalen på skolan vid lunch och mellanmål.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshem, men även viss undervisning som idrott, kan ha särskilt stora möjligheter att genomföras utomhus.
 • Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

Undervisning

 • Informera eleverna på skolan om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Diskutera faror med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen bör personal i skolan utgå från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets websidor där det finns samlad information om Covid-19.
 • Var särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att detta inte ska uppstå.

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Till alla vårdnadshavare på Backebo,

Ännu en vecka har förflutit, och vi är glada att kunna konstatera att den skolpliktiga undervisningen har kunnat fortgå utan större förändringar eller ingrepp, och eleverna som varit i skolan har kunnat få den undervisning de har rätt till.

Återigen vill vi tacka alla er föräldrar för att ni ställt upp så bra och gjort vad ni kunnat för att hjälpa oss att hålla verksamheten igång och kunnat prioritera just skoldelen, delvis på bekostnad av fritids och förskola då vi flyttat personal därifrån till skolan. Vi vet att många av er slagit knut på er själva för att ta hand om ert barn hemma istället för att det varit på förskolan eller fritids.

Vi har successivt fått en allt mindre sjukfrånvaro bland personalen och hoppas på att det ska fortsätta så.  Vi vill därför försöka lätta upp på behovet av er hjälp och ta emot barn i princip som vanligt på förskolan och på fritids. Fortfarande hoppas vi att ni som utan större problem kan ha barnet hemma, till exempel på grund av föräldraledighet eller annat, kan  tänker er att göra så.

Alla er andra ber vi istället om att ha förståelse för att vi med mycket kort varsel, kanske till och med samma morgon, kan behöva ändra detta. Det är en ren säkerhetsfråga, vi kan inte erbjuda omsorg för fler barn än personalen räcker till så att säga.

Med hopp om att ni har det hyggligt allihop, trots situationen, önskar vi trevlig helg!

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-03-23

Till alla vårdnadshavare på Backeboskolans grundskola

Vi befinner oss i mycket speciella tider och vi är många som känner en oro för vad som händer här hemma men också vad som händer i världen. Situationen kring Corona förefaller se olika ut i olika länder och likaså de åtgärder som vidtas för att hindra tillväxten av smittan. I Sverige finns än så länge inget förbud mot att hålla förskolor och grundskolor öppna, och inte heller någon rekommendation att stänga ner verksamheten, utan vi måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinje att friska elever ska vara i skolan och på så sätt uppfylla sin skolplikt.

Mot bakgrund av detta återgår vi till ordinarie regler för skolpliktiga elevers frånvaro. Från och med den 30 mars tar vi därför bort den särskilda skrivelsen att vi godkänner frånvaro för de skolpliktiga barn som är friska men ändå är hemma. Vi vet att läget är exceptionellt, och vi kommer inte att ringa runt till de som frånvaroanmält sina barn och fråga om barnet verkligen är sjukt. Men vår utgångspunkt är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och de innebär att skolplikten ska fullgöras i skolan om barnet är friskt. Skolplikten är lagstadgad och kan endast i undantagsfall ske på annat sätt än i skolan, t.ex vid långvarig sjukdom, då hemundervisning kan vara aktuellt. Nedan kan ni läsa Folkhälsomyndighetens information gällande detta:

”De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.”

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-03-19

Till alla vårdnadshavare på Backebo för- och grundskola

Stoooort tack till er föräldrar
Vi vill passa på att tacka alla er föräldrar för att ni verkligen ställt upp för oss och varandra under den gångna veckan då vi vissa dagar hade mindre än hälften av personalen på plats. Det var många av er som hörsammade vårt rop på hjälp när vi såg att vi inte skulle klara av att ordna omsorg för alla barn på förskolan och fritids och vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet för att ni då lyckades ordna omsorg på annat sätt. Utan er hjälp vet vi inte riktigt hur vi skulle klarat situationen.

Prioritering kommande veckaI väntan på eventuella nya besked från myndigheterna är den stora utmaningen fortsatt att lyckas hålla igång verksamheten trots att vi har många i personalen frånvarande och inte kan få tag på några vikarier. Vi behöver fortsätta att prioritera den verksamhet som lyder under skolplikten, och detta innebär att vi även nästa vecka kan komma att ha begränsade möjligheter att erbjuda omsorg på förskolan och fritidshemmet eftersom personalen istället kan behöva flyttas till skolverksamheten.

Vi vill därför än en gång be om hjälp och hoppas att en del av er har möjlighet, kanske på grund av föräldraledighet eller jobbsituation, att redan nu planera för att fortsätta hålla barnet hemma från förskola eller fritids. Skulle personalsituationen förändras till det bättre så hör vi förstås av oss, vi vill absolut inte ställa till det för er mer än nödvändigt. Vi förstår också att situationen kan förändras snabbt även för er och att det är svårt att planera i förväg, så vi får helt enkelt ha en så öppen dialog som möjligt om detta.

Frånvaroanmälan
En stor hjälp för oss är om ni är supernoga med att frånvaroanmäla ert barn via Infomentor samtliga dagar barnet är frånvarande.
På så sätt kan vi snabbt få en överblick över antalet barn och kan planera vår verksamhet så effektivt som möjligt och slipper även lägga tid på att ringa er för att kolla om det stämmer att ert barn ska vara hemma. Som tidigare gäller förstås att om barnet har sjukdomssymtom, även lindriga, så ska det vara hemma.

Plan för att eventuellt övergå till distansundervisning
I skrivande stund vet vi inte hur det ser ut för grundskolorna kommande vecka, kommer skolorna att stängas eller inte? Om skolorna skulle stängas har vi förberett en plan för att eleverna ska kunna fortsätta jobba med skolarbete hemma. I förebyggande syfte kommer därför alla elever att redan imorgon, fredag, få med sig en skönlitterär bok samt ett arbetsmaterial hem. Under måndagen arbetar eleverna med det materialet och lärarna förbereder nytt material som skickas ut eller hämtas av familjerna under måndagen/tisdagen. Detta kan vara både digitalt och analogt, anpassat efter elevernas ålder och ämne. De elever som inte är på skolan på fredag hämtar allt material vid eventuell utlämning på måndagen/tisdagen.

Återigen, stort tack för att ni är så hjälpsamma. Och håll utkik efter ny information. Nya riktlinjer och direktiv kan komma med mycket kort varsel!

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-03-16

Just nu är många i vår personalstyrka hemma och sjuka. Ingen har bekräftat Coronavirus utan det är i första hand försiktighetsprincipen som gör att man tar det säkra före det osäkra och stannar hemma.

Vi behöver nu prioritera grundskolan där skolplikt gäller och omfördelar därför personal så att undervisningen i skolan kan fortsätta. Vi vill också kunna erbjuda omsorg för de barn vars föräldrar verkligen behöver åka till sitt arbete.

För att åstadkomma detta så behöver vi er hjälp. Vi ber er därför, om ni har möjlighet, att i nuläget hålla ert barn hemma från förskola och fritids. För övrigt gäller förstås att alla barn med sjukdomssymptom, även lindriga, hålls hemma.

Vi är tacksamma om vi kan hålla denna riktlinje veckan ut eller tills ny information kommer. Nya direktiv kan som vi alla vet komma med mycket kort varsel.

Ta hand om varandra!

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-03-12

Vi lever nu i tider som ingen av oss varit med om tidigare. Coronaviruset och oron för vad den kan ställa till med i vårt moderna samhälle gör att vi på många sätt är på oprövad mark. Det gäller inte minst skolan och regelverket kring den. Vi följer dock fortsatt Folkhälsovårdsmyndighetens rekommendationer och just nu är det ingen förändring från tidigare information.

Men, inledande diskussioner om huruvida Sveriges skolor ska stänga pågår just nu på myndighetsnivå så läget kan förändras inom kort. Ett beslut att stänga alla landets skolor kan antingen innebära att skolplikten tillfälligt upphör eller att eleverna ska studera hemma. Vi avvaktar myndigheternas besked, men om eleverna under en tid ska ska studera hemma så kommer vi att distribuera uppgifter via Infomentor.

I dagsläget ska, enligt Folkhälsomyndigheten, skolplikten uppfyllas i skolan. Om ditt barn behöver vara hemma p.g.a. sjukdom eller risk för smittspridning så behöver du frånvaroanmäla barnet enligt våra vanliga rutiner på Infomentor. Detta gäller även om du vill hålla ditt barn hemma p.g.a. oro för smittspridning och vi kommer inte att betrakta detta som ogiltig frånvaro. I nuläget kan vi däremot inte erbjuda arbetsmaterial till hemmen för de barn som är frånvarande. Det blir en för stor arbetsbelastning för lärarna att planera och sköta undervisning både för eleverna i skolan och de som är hemma. Hoppas att ni har förståelse för detta.

Vi följer utvecklingen noga och kommer att höra av oss till er vårdnadshavare så snart det finns nya besked att ge.

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-03-03

Vi följer liksom tidigare Folkhälsomyndighetens riktlinjer, som innebär en rekommendation att friska barn ska gå till skolan, men uppmanar samtidigt alla till försiktighet så att ingen utsätts för onödiga risker. Vi har redan tidigare bett de familjer som varit i riskområden eller på annat sätt har varit utsatt för smittorisk att höra av sig till rektor innan de kommer tillbaka till skolan. Detta för att kunna föra dialog om hur situationen ser ut för just den familjen och när barnen ska komma tillbaka till skolan.

Vi förstår att det kan finnas familjer som av andra anledningar än att man själv varit i smittdrabbade områden är oroliga över att låta sitt barn komma till skolan. Vi ber er i så fall kontakta rektor för att föra dialog och hitta lösningar som känns bra och trygga.

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning


Uppdatering 2020-03-02

Backeboskolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget är rekommendationen att man kan leva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk, även om man har varit i ett smittdrabbat område. Däremot har en uppdatering skett vad gäller huvudmannens möjlighet att fatta beslut om att elever kan få vara hemma, även om de inte är sjuka, utan att få ogiltig frånvaro.

På Backeboskolan har huvudmannen beslutat att följande gäller:
Om en elev eller någon närstående till eleven har varit i ett smittdrabbat område ska rektor kontaktas innan återkomst till skolan. Varje individuellt fall bedöms för sig och om det finns skäl kan eleven göra skolarbetet hemifrån tills det är konstaterat att eleven inte bär på smittan. Om du som vårdnadshavare väljer att hålla ditt barn hemma registreras det inte som ogiltig frånvaro.

Vi förstår att det kan finnas familjer som av andra anledningar än att man själv varit i smittdrabbade områden är oroliga över att låta sitt barn komma till skolan. Vi ber er i så fall kontakta rektor för att föra dialog och hitta lösningar som känns bra och trygga för er. Även här kan finnas skäl att hålla barnet hemma under en period.

Får man sjukdomssymtom ska man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden för vidare råd om det finns risk för att man har fått Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har också ett telefonnummer man kan ringa om man har generella frågor, vilket är 113 13.

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning