Information från huvudman och skola angående Covid-19

Uppdatering 2022-01-21
Smittskyddsinformation utifrån nya rekommendationer

De nya rekommendationer och råd som nu kommit från myndigheterna innebär för oss på Backebo att:

 • Huvudmål att hålla öppet och i första hand säkerställa omsorg för barn och elever till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.
 • Undervisning på plats är önskvärt läge, men distansundervisning kan vara aktuellt i perioder och då i första hand för de äldre eleverna.
 • Fokus på kärnuppdraget i undervisningen så att eleverna får den undervisning de har rätt till. Vi planerar inte att förlänga elevernas termin eller förlänga skoldagar i efterhand.
 • Elevhälsan ska vara igång och ge stöd till de elever som behöver.
 • Vi uppdaterar kontinuerligt en risk- och konsekvensplan för att vara så väl förberedda som möjligt för olika typer av scenarier.

Smittspårning
Vi rekommenderas att inte längre att skicka ut så kallade exponeringsmail, dvs info om varje nytt fall av covid hos någon som vistats på förskola/skola. Enligt myndigheterna fyller detta inte någon funktion just nu. I övrigt gäller att den som är smittad får information från myndigheterna om hur smittspårning går till.

Testning och smittskyddsåtgärder
Elever i grundskolan räknas in i den grupp som fortfarande rekommenderas ta PCR-test vid symptom jämte de personer som måste vara på plats fysiskt på sin arbetsplats för att kunna arbeta.

Du hittar mer utförlig information på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2022-02-21
RISK- OCH KONSEKVENSPLAN
Information inför vecka 4
Vi, liksom många andra verksamheter, kämpar just nu med en situation där stor frånvaro bland personalen kopplad till Covid gör det svårt att ha verksamheten igång som vanligt.

För att kunna ge er vårdnadshavare lite förvarning och möjlighet att förbereda vardagen så vill vi ge er en så tydlig bild som möjligt av hur kommande vecka kan komma att se ut. Avstämning kommer att ske på söndag kväll och vi kommer då ge er ytterligare information om läget.

GRUNDSKOLAN
Oavsett hur situationen ser ut med personal gäller vecka 4 att:

 • All idrott hålls på skolan
 • B-språk hålls för åk 6 på Myrsjöskolan på måndag
 • Distansundervisning måndag 24/1 för åk 4-6.
 • Inställda utvecklingssamtal för åk 4-6 på måndag 24/1.
RISK KONSEKVENS
Viss frånvaro bland pedagoger Alla eleverna går i skolan på plats till och med lunch. Därefter är det fritids för dem som har det och hemgång för övriga medan utvecklingssamtalen pågår. Vissa utvecklingssamtal kan behöva ställas in.
Stor frånvaro bland lärare Distansundervisning för åk 4-6. Elever inom elevhälsan har möjlighet till stöd antingen på plats i skolan eller via teams.
Undervisning på plats i skolan för F-3 fram till och med lunch och därefter fritids för de elever i F-3 som har det och hemgång för övriga. Vissa utvecklingssamtal kan behöva ställas in.
Stor frånvaro bland fritidshemspedagoger Undervisning på plats i skolan för alla elever fram till och med lunch. Därefter kan de som har fritids vara kvar på skolan till 14.00 medan övriga går hem. Vissa utvecklingssamtal kan behöva ställas in. Fritidshemmet helt stängt från 14.00 förutom för barn som har föräldrar med samhällsviktiga yrken.

FÖRSKOLAN
Vi vill erbjuda omsorg till så många barn som möjligt, men huvuduppdraget är att kunna ge omsorg för de barn med föräldrar inom samhällsviktiga yrken.

RISK KONSEKVENS
Viss frånvaro bland pedagoger Vi ber att de som utan större problem kan ordna omsorg själva håller sina barn hemma.
Stor frånvaro bland pedagoger Vi inför en sorts varannandags- vartredjedagssystem där en mindre grupp barn kan tas emot på förskolan varje dag. Gruppindelning sker av förskolan och skickas till vårdnadshavare så snart beslut om denna konsekvens tas. Alternativt ber alla som kan att hålla sina barn hemma. Vi tar hänsyn till barn som har föräldrar med samhällsviktiga yrken.
Mycket stor frånvaro bland pedagoger Vi håller enbart öppet för barn som har föräldrar med samhällsviktiga yrken.

 


Uppdatering 2022-01-20
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
Två person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 2 och/eller 3 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 •  Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2022-01-19
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare två person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 2 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2022-01-17
Distansundervisning för åk 4-6
Vi har just nu en mycket stor sjukfrånvaro bland personalen på både förskola och grundskola.

För att klara av att ge undervisning och omsorg till alla barn och elever har vi därför beslutat att åk 4-6 kommer att ha distansundervisning tisdag-fredag denna vecka, d.v.s. 18-21 januari. Material och information kommer via klassernas mentorer.

Förskolebarn och åk F-3 kommer som vanligt till förskola och skola.

Det är naturligtvis inget önskvärt läge, och vi hoppas innerligt att vi snart sett toppen på smittspridningen!

Vänliga hälsingar,
Skolledning och huvudman på Backeboskolan


Uppdatering 2021-12-16
Smittskyddsåtgärd – distansundervisning för åk 5 och 6
Då vi ser ett sjukdomskluster med covidliknande symptom (ej bekräftad Covid) bland personal och elever i åk 5 och 6 har vi beslutat att dessa klasser kommer att ha distansundervisning de tre dagar som är kvar på terminen (17, 20 och 21 dec) för att försöka bryta smittkedjan.
Information om vilka uppgifter eleverna ska arbeta med kommer i separat information till de berörda klasserna.

För elever i övriga klasser och barn i förskolan gäller att vara extra vaksamma på symptom och stanna hemma även med lindriga symptom.

Julavslutningen på grundskolan 21 december
Julspelet som hålls av åk 5 och 6 flyttas i sin helhet till januari 2022.
Åk F-4 samlas i sina klassrum kl 8.10-10. Därefter går eleverna hem, förutom de som är anmälda till fritids.

Var rädda om varandra!
Vänliga hälsingar,
Skolledning och huvudman på Backeboskolan


Uppdatering 2021-12-07
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 48 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-12-06
Smittskyddsinformation Backeboskolan

Smittspridningen har återigen ökat i samhället och vi vill uppmana alla att vara extremt vaksamma på eventuella sjukdomssymptom och att vid sjukdom stanna hemma så länge som rekommendationerna säger.

Alla vuxna samt barn från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig för Covid om de har symptom. Observera att vid konstaterad Covidsmitta ska samtliga personer i hushållet stanna hemma minst sju dagar även de som testar negativt.

Vi ber er att kontakta skolan om den smittade är elev på skolan eller om personen av annan anledning vistats på skolan under den en tidsperiod då smittspridning kan ha skett.

Våra traditioner
Nya föreskrifter infördes 1 december med anledning av den ökade smittspridningen. Detta påverkar inte våra kommande evenemang julmarknad, lucia och julavslutning då de alla hålls utomhus. Ljusfesten på förskolan kommer också att arrangeras, men eventuellt  behöver vi anpassa lykttillverkningen som brukar ske inomhus.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-10-11
Inga Covidrestriktioner kvar- vad händer nu?
Från och med 29 september 2021 upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter vilket inkluderar även förskola och grundskola. Vi räknar därför med att kunna arrangera temaavslut, traditioner m.m. som vanligt vilket såklart känns jättekul!

Fortsatt eget ansvar – stanna hemma vid sjukdomssymptom
Fortfarande gäller att var och en har ett ansvar för att hålla smittspridning av Covid, och även andra sjukdomar, nere. Det betyder framför allt att vara hemma vid sjukdomssymptom.

Vi vet att det frestar på att vara hemma med sjuka barn ofta, men av respekt för det egna barnet, andra barn och deras familjer samt för personalen är det viktigt att låta barnet vara hemma tills det är friskt med ett gott allmäntillstånd så att det orkar med att vara aktiv en hel dag i förskola/skola.

Barn som blir sjuka under dagen i förskola/skola
Med ovanstående som utgångspunkt hoppas vi att ni ser det som något positivt att vi efter bästa förmåga gör en bedömning av barnets mående och kontaktar er om barnet inte verkar friskt. Vi har inget eget intresse i att ringa hem barn ”i onödan”, tvärtom vill vi såklart att de ska vara på plats i förskolan och skolan för att ta del av vår verksamhet!

Förebyggande åtgärder i förskola/skola
Vi håller kvar förebyggande åtgärder såsom mycket utevistelse, rutiner för handtvätt, städning och ventilation för att från vårt håll göra vad vi kan för att minska spridning av smittsamma sjukdomar.

Med gemensamma krafter ska vi nog kunna gå en riktigt frisk höst till mötes!

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backebo


Uppdatering 2021-08-17
Smittskyddsinformation inför läsårsstarten

Vi önskar er alla varmt välkomna till en ny termin!
För att undvika ökad smittspridning av Covid19 vid skolstarten har Folkhälsomyndigheten och smittskydd Stockholm tagit fram rekommendationer som vi naturligtvis följer. De innebär här på Backebo att:

 • Vi anpassar vår tradition kring skolstart genom att begränsa vårdnadshavares deltagande.
 • Föräldramöten i september kommer att hållas utomhus.
 • Vi avstår stora samlingar av barn/elever inomhus.
 • Vi förlägger större del än vanligt av undervisning och omsorg utomhus.
 • Vi avstår studiebesök som innebär att vi måste åka kollektivt. Skolpliktig verksamhet, såsom idrott och B-språk, kommer dock att fortsatt äga rum i Myrsjöskolan och eleverna åker då buss.
 • Vädring och städning av lokaler sker mer frekvent än annars med bland annat utökad avtorkning av handtag och andra ytor som många rör vid.

Utöver detta gäller det förstås för oss alla att vi alla fortsätter att vara vaksamma på eventuella sjukdomssymptom och att vid sjukdom stannar hemma så länge som rekommendationerna säger. Alla vuxna samt barn från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig för Covid om de har symptom.

Läs mer om detta här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Varmt välkomna till en ny termin!
/Huvudman och skolledningen på Backeboskolan


Uppdatering 2021-05-11
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person som vistats på Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som varit på Backeboskolan under vecka 18 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-04-30
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person som vistats på Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som varit på Backeboskolan under vecka 17 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-04-26
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person som vistats på Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som varit på Backeboskolan under vecka 15 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-04-16
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person som vistats på Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som varit på Backeboskolan under vecka 15 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-04-08
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person som vistats på Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som varit på Backeboskolan under vecka 13 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-26
Smittskyddsinformation inför påsk

Nu är det snart lov igen och en hel del barn kommer att vara lediga. Precis som vid sportlovet trycker Region Stockholm på att det är otroligt viktigt att vi alla är extremt vaksamma på symptom i slutet av lovet så att vi inte får en ökad smittspridning efter lovet när vi alla samlas igen.

För den som tänker resa utomlands gäller särskilda bestämmelser såsom att man måste vara i hemkarantän i minst sju dagar efter hemkomst. Se länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

Fritidshem och förskola kommer under påsklovet att vara sammanslaget och ha sin verksamhet på förskolan. För att inte detta ska bidra till ökad smittspridning så gör vi likadant som under sportlovet, dvs att de kommer att vara i separata delar av lokalerna och även äta på var sitt håll.

Vi önskar er alla en fin påsk!

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-26
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan i mån-ons i vecka 12 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-09
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 9 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-08
Rekommendation från smittskyddsläkare på Region Stockholm
Vi har idag återigen haft kontakt med smittskyddsläkare på Region Stockholm för att få uppdaterade råd. Deras rekommendation är fortsatt att vi håller förskola och skola öppet, men att det är viktigt att alla familjer meddelar rektor om de har Covidsmitta i familjen samt om den person i familjen som har konstaterad smitta vistats på Backeboskolan de senaste 10 dagarna. Detta blir en grund för vidare beslut. Huvudman och skolledning skickar ut information till alla vårdnadshavare så snart vi får veta att en person med konstaterad smitta vistats på Backeboskolan med tidsangivelse för när smittrisk funnits.

Vidare menar smittskyddsläkaren att sportlovet i sig har utgjort en barriär för den smittspridning som förekom innan lovet på skolan. Läkaren trycker däremot extra på att det är otroligt viktigt att vi alla är extremt vaksamma på symptom så att vi inte tar in ny smitta från de kontakter vi eventuellt haft på lovet.

Här kan ni läsa om vilka åtgärder vi vidtagit på förskola/skola för att minska smittspridning:
Åtgärder för minskad smittspridning på Backeboskolan

Var försiktiga och ta hand om både er själva och andra!

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-08
Smittskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare en person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 8 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

 Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-05
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 8 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-03-01
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare två personer med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 8 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

 Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-02-25
Rekommendation från smittskyddsläkare på Region Stockholm
Vi har nu haft ett par veckor med flera fall av covid-19 bland personal, elever och vårdnadshavare. Smittskyddsläkaren vi har kontakt med på Region Stockholm rekommenderar att skola och förskola ska fortsätta vara öppet, men trycker på att det är viktigt att alla familjer meddelar rektor om de har Covidsmitta i familjen samt om den person i familjen som har konstaterad smitta vistats på skolan och/eller förskolan de senaste 10 dagarna. Huvudman och skolledning skickar ut information till alla vårdnadshavare så snart vi får veta att en person med konstaterad smitta vistats på förskola/skola med tidsangivelse för när smittrisk funnits.

Sportlovet
Läkaren trycker också extra på att det är otroligt viktigt att vi alla är extremt vaksamma på symptom i slutet av sportlovet så att vi inte får en ökad smittspridning efter lovet. Den som rest utomlands kommer att behöva sitta i karantän i sju dagar. För elever med skolplikt innebär det ogiltig frånvaro.

I denna pressade situation kan skolan inte erbjuda distansundervisning eller ordnande av arbetsmaterial att använda i hemmet för de elever som är hemma p.g.a. symptom, hemkarantän eller andra anledningar.

Fritidshem och förskola kommer under sportlovet att vara sammanslaget på så sätt att de båda har sin verksamhet på förskolan. För att inte detta ska bidra till ökad smittspridning så kommer de att vara i separata delar av lokalerna och även äta på var sitt håll. Det är relativt få barn anmälda vilket gör att detta är möjligt att genomföra.

Var försiktiga och ta hand om både er själva och andra!

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-02-25
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare en person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under i början av vecka 8 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-02-24
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare en person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under i början av vecka 8 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-02-21
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare en person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under i början av vecka 7 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-02-18
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
Tre person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 6 eller början av vecka 7 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-02-16
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
En person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 6 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Undantag är om person i hushållet har konstaterad Covid. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-01-29
Smittsskyddsåtgärd på Backeboskolan
Ytterligare en person med anknytning till Backeboskolan har nu konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan under vecka 4 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Samma åtgärder som tidigare beskrivits gäller även i detta fall. Det betyder att du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

Folkhälsomyndighetens information gällande:
Förskolan
Grundskolan
Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-01-27
Smittspårning på Backeboskolan

En person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan 21-15 januari kan därmed vara utsatt för smittrisk. Samma åtgärder som tidigare beskrivits gäller även i detta fall. Det betyder att du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

För mer information

Har du frågor?

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2021-01-08
Till alla vårdnadshavare på Backebo,

Vi hoppas att ni alla har haft det bra under jul och nyår!
Först av allt vill vi få tacka för att ni som kunde hörsammade vår förfrågan om att hålla era barn hemma under jullovet. Det var en stor hjälp! Men nu när vårterminen drar gång så har vi återigen alla verksamheter igång fullt ut vilket vi är glada över.

Vi fortsätter som innan jul med att på förskola och skola göra vad vi kan för att minska smittrisken. I huvuddrag innebär det att:

 • Mer undervisning omsorg än vanligt äger rum utomhus.
 • I skolan sker undervisningen klassvis i största möjliga mån.
 • All idrottsundervisning hålls på skolan, ingen i Myrsjös idrottshall.
  (B-språk för åk 6 hålls dock fortfarande på Myrsjöskolan)
 • Inga studiebesök eller andra utflykter som innebär att vi måste åka kollektivt.
 • Vissa klasser på skolan äter i sina klassrum för att undvika trängsel i matsalen.
 • Vi avstår från fysiska möten med Grön Flagg- och elevråd.
 • Vi begränsar föräldrars närvaro på förskolan/skolan till hämtning och lämning.
 • Vädring och städning av lokaler sker mer frekvent än annars.

Utöver detta gäller det förstås för oss alla att vi fortsätter vara vaksamma på eventuella sjukdomssymptom och att vi vid sjukdom stannar hemma så länge som rekommendationerna säger.

Läs mer om detta här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Varmt välkomna till en ny termin!
/Huvudman och skolledning på Backeboskolan


Uppdatering 2020-12-12
Fortsatt smittspårning på Backeboskolan

 

Ytterligare en person med anknytning till Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som vistats på Backeboskolan vecka 50 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Samma åtgärder som tidigare beskrivits gäller även i detta fall. Det betyder att du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn (från förskoleklass och äldre) och vuxna.

 

För mer information

 

 

Har du frågor?

 

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

 

 Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 


 

Uppdatering 2020-12-11
Smittspårning av Covid-19 på Backeboskolan

 

Tyvärr har vi återigen fått information om att personer som vistats på Backeboskolans grundskola har konstaterats ha covid-19. Det rör sig om två personer och tidsperioden är vecka 49. I enlighet med riktlinjerna från smittskyddsläkare på Region Stockholm informerar vi er varit på skolan under denna tid om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn och vuxna.

 

För mer information

 

 

Har du frågor?

 

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

 

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 


 

Uppdatering 2020-12-07

 

Till alla vårdnadshavare på Backebo,

Jul och jullov närmar sig, och vi hade hoppats klara att hålla alla verksamheter igång fullt ut ända fram till jullovet. Dessvärre har vi på grundskolan en stor personalfrånvaro för tillfället. Detta beror till största delen på de senaste riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som innebär att även den som har milda symptom under en kortare tid blir borta upp till 7 dagar. Detta är ingenting att säga något om, det absolut viktigaste av allt är förstås att hindra smittspridning av Covid-19. Konsekvensen blir dock att vi har svårt att bemanna vårt verksamhet 7.30-17 på grundskolan. Vi behöver prioritera den skolpliktiga delen och flyttar därför personal till denna vilket i sin tur gör att vi inte har personal så det räcker på fritids.

 

Vi ber därför er som har möjlighet att hålla era barn hemma från fritids så mycket som möjligt under de två veckor som är kvar till jul. Vi förstår att detta inte är görligt för alla, men hoppas att ni som kan, på grund av till exempel föräldraledighet eller jobbsituation hörsammar denna vädjan. 

 

Med hopp om ljusare tider inom kort,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 

 

 


 

Uppdatering 2020-12-02

 

Nya rekommendationer för barn i förskola och grundskola
Idag har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer som berör förskolan och skolan.

 

I korthet innebär dessa att även yngre barn ska stanna hemma om det i hushållet finns bekräftad Covid-19. Tidigare gällde detta från gymnasieåldern.

 

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela förskolan/skolan om barnet behöver vara hemma. Rutinen är lite olika för förskola och grundskola:

 

FÖRSKOLAN
På förskolan gör du detta genom att frånvaroanmäla ditt barn på Infomentor.

 

GRUNDSKOLAN
På grundskolan behöver du, utöver att frånvaroanmäla på Infomentor, också kontakta ditt barns mentor för att ha en dialog om eventuellt skolarbete hemma.
I det beslutet finns det en mängd saker att ta hänsyn till, men tyngst väger att skapa en hållbar arbetssituation för lärarna samt att familjen ska ha en chans att klara av skolarbetet hemma. Detta gör att läraren i varje enskilt fall gör en bedömning om eleven ska få hem uppgifter eller om vi löser det under skoltid när eleven är tillbaka i skolan.

 

Vi vill tacka er allihop för att ni under hela pandemin varit förstående och hjälpsamma och på så sätt hjälpt oss att hantera denna pandemi. Det är tålamodsprövande för oss alla att återigen behöva leva efter restriktioner som begränsar våra liv, men förstås alldeles nödvändigt. Ta hand om er!

 

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 

Information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

 

Information från Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#h-Forhallningsreglerfordensombormednagonsomkonstateratssmittadavcovid19

 

 

 


 

Uppdatering 2020-10-30
Anpassningar utifrån de nya lokala restriktionerna I Stockholm
Den 29 oktober 2020 kom besked om nya lokala restriktioner för Region Stockholm.
Fram till jullovet kommer vi på Backeboskolans grundskola därför att:

 

 • Skapa möjlighet till avstånd i matsalen genom att hälften av klasserna äter i sina klassrum
 • Bedriva undervisning klassvis i största möjliga mån. Undantag är t.ex. b-språk och viss idrott.
 • Begränsa närvaro av föräldrar på skolan till enbart hämtning och lämning.
 • Avstå från fysiska möten i elevråd och grön flaggråd.
 • Genomföra traditionerna lucia, julmarknad och julavslutning på ett anpassat sätt och utan föräldrars närvaro.

 

Ni kan läsa de lokala restriktionerna i sin helhet här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

 

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 

 

 


 

Uppdatering 2020-10-30

 

Smittspårning av Covid-19 på Backeboskolan
Den som har en pågående infektion orsakad av covid-19 har ett stort ansvar att följa smittskyddslagen och medverka i smittspårningen. Som ett led i smittspårningen kan personen ta hjälp av chefer och arbetsledare för att förmedla information vidare till dem som kan ha utsatts för smitta. Enligt vårdsekretessen har den som är smittad rätt att vara anonym.

 

 

 

Vi har fått information om att tre personer som vistats på Backeboskolans för- och/eller grundskola under vecka 43 nu har konstaterats ha covid-19.  Vi har vid kontakt med ansvarig smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm fått veta att den åtgärd som ska vidtas i nuläget är att informera alla som varit på för- eller grundskolan under denna period om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du som berörs ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Barn utan symptom kan vara på förskolan, och skolplikten gäller som vanligt vilket betyder att elever utan symptom ska vara i skolan. Får du symtom ska du isolera dig i hemmet i väntan på provtagning och provsvar, detta gäller både barn och vuxna.

 

 

 

För mer information

 

 

Har du frågor?

 

 

 

 • Har du en medicinsk fråga? Ring 113 13.
 • Behöver du rådgivning och vägledning angående provtagning för covid-19? Ring 1177.
 • Har du en fråga till huvudmannen gällande Covid-19? Maila styrelsen@backeboskolan.se

 

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 

 

 

 

 


 

 

 

 Uppdatering 2020-08-31

 

 

 

Vi håller i och ut…
Vi vill börja med att hälsa alla välkomna till ett nytt läsår och hoppas att ni alla haft en bra sommar. Nu när alla elever och personal är tillbaka efter sommarens ledighet så kan det vara extra angeläget att påminna oss allihop om att de riktlinjer för Covid-19 som gällde innan sommaren fortfarande är de vi har att följa. Det betyder att vi på förskolan och skolan fortsätter att anpassa verksamheten så bra vi kan för att minska smittspridningen. Det handlar till exempel om att extra mycket undervisning utomhus, undvika att åka på utflykter med kollektivtrafik, förändrade traditioner och noggranna hygienrutiner. Sist men inte minst gäller förstås att både personal och barn som är på förskolan och skolan är friska och symptomfria. Via länken nedan kan du läsa mer om våra förebyggande åtgärder. Tack för gott samarbete! 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 

 

 

 

 


 

Uppdatering 2020-05-19

 

Ändrade rutiner för besök på skolan

 

Vi har fått ett angenämt bekymmer på skolan, nämligen att vi har en osedvanligt stor mängd föräldrar som vill komma och hälsa på sitt barn under skoldagen just nu. Vi gissar att anledningen är att många just nu har lättare att komma ifrån jobbet och då vill passa på. Det är förstås någonting i grunden enbart positivt, men dessvärre måste vi just nu säga nej till detta med anledning av Covid-19 eftersom vi inte vill att fler personer än nödvändigt ska vistas i klassrummen tillsammans med barn och personal. Hoppas på er förståelse. Men, nya tider väntar och då är ni mer än välkomna, för vi tycker att det är jättekul att ha er med, tro inget annat!

 

Vänliga hälsningar,
Huvudman och skolledning på Backeboskolan

 

 

 


 

Uppdatering 2020-04-24

 

Förändrade traditioner p.g.a. Covid-19
Under vårterminen har vi på Backebo i vanliga fall flera härliga traditioner där även ni föräldrar och syskon brukar vara med. Med anledning av Covid-19 har det varit nödvändigt att se över dessa och anpassa efter den rådande situationen. Vår utgångspunkt har varit att försöka undvika att helt ställa in eftersom delar av traditionerna ingår i vår undervisning men också för att det är betydelsefullt för barnen att de blir av på något sätt. Vi har ju till exempel 6:or som slutar och ska firas av och motsvarande för de äldsta i förskolan som ska vidare till förskoleklass. En stor sak för många av dem som vi vill göra vad vi kan för att det inte bara ska glida obemärkt förbi.

 

 

 

Nedan ser ni planen för varje tradition. Gemensamt för dem alla är att ni föräldrar dessvärre inte kommer att kunna delta, men det har ni säkert redan listat ut. Vi får hoppas att vi nästa läsår kan samlas allihop igen!

 

Backebodagen – 13 maj

 

Firas under skoldagen med enbart elever och personal.
Det blir ett kortare program där varje klass får framföra något nummer som de jobbat med i sina respektive teman. Publik är andra elever som sitter väl utspridda på baksidan. Kvällsevenemanget är inställt, så ni kan boka av detta i era kalendrar. Eleverna börjar och slutar enligt ordinarie schema och fritids är öppet som vanligt. På förskolan är detta en helt vanlig dag.

 

Skolavslutning för grundskolan – 5 juni

 

Firas med enbart elever och personal.
Samling 9.00 i klassrummet. Därefter blir det ett kortare program med klasserna väl utspridda på baksidan där traditionen med tal och sång för åk 6 går av stapeln. Alltihop avslutas med klassvis picknick utomhus. Kl 11.00  är avslutningen slut och eleverna går hem. Fritids är öppet till kl 13 för de som anmält omsorgsbehov denna dag.

 

Sommarfest för förskolan – 16 juni

 

Firas med enbart barn och personal.
Vi kommer att sjunga våra sånger ute på gården och fira av de barn som ska vidare till förskoleklass i höst. Barnen behöver inte ha med sig picknick, vi ordnar något mysigt att äta/dricka ute på gården för samtliga.

 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Backeboskolans huvudman och skolledning

 


 

Uppdatering 2020-04-17

 

Till alla vårdnadshavare på Backebo,

 

Ytterligare en vecka har gått, och vi är väldigt glada att alla delar av verksamheten är igång fullt ut. Mitt i pågående pandemi så känns det fint att kunna erbjuda en relativt normal vardag och undervisning för våra barn och elever på både förskolan och grundskolan.

 

Vi har ju hittills kommunicerat med er varje vecka genom ett utskick på fredagarna. Nu har läget i verksamheten har stabiliserats och direktiven från myndigheterna kommer inte heller med samma frekvens som tidigare. Håller detta i sig så ser vi inte att det finns ett behov av fortsatta veckovisa uppdateringar, men självklart kommer vi att informera er så snart det finns ny information att tillgå. Denna kommer även fortsättningsvis att komma till er via mailutskick, som en nyhet på Infomentor och läggas upp på hemsidan.

 

 

 

På hemsidan hittar ni samtliga utskick samlade på ett ställe:

 

https://www.backeboskolan.se/riktlinjer-gallande-coronasmitta/
Där kan ni, om ni vill, uppdatera er om vad vi tidigare skrivit om t.ex. skolplikt, frånvaroanmälan och åtgärder för att minska smittrisken.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg, kanske kan vi till och med få njuta av lite värmande vårsol?

 

Vänliga hälsningar,

 

Backeboskolans huvudman och skolledning

 


 

Uppdatering 2020-04-09

 

Till alla vårdnadshavare på Backebo,

 

Så har ännu en vecka passerat i dessa ovanliga tider. Fritids och förskola har haft en fin vecka tillsammans på förskolan där alla samlats eftersom det var relativt få barn anmälda. Väldigt mysigt och gemensamhetsskapande att vara på samma ställe då och då.

 

Kapacitet att hålla alla delar av verksamheten öppna
Vi väljer från och med nu att utgå från att vi klarar av att hålla alla verksamheter igång fullt ut (förskola, fritids och skola) och istället dra ner på delar av verksamheten den dag vi ser att vi inte klarar det. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt ge både barnen och er föräldrar en så en bra vardag som möjligt. Men denna strategi bygger förstås på att både ni och vi måste vara beredda på att ställa om snabbt om vi plötsligt står inför en situation där vi inte har tillräckligt med personal på plats. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och att vi kan fortsätta ha ett lika bra samarbete som tidigare för att lösa kniviga situationer som uppstår.

 

Riktlinjer för frånvaro
Vi vill påminna om att skolplikten gäller och att alla friska elever därför förväntas vara i skolan, men att alla barn på både förskola och skola med sjukdomssymptom, även lindriga, ska stanna hemma.

 

 

 

Information från Nacka kommun – anmäl om du deltar i samhällsviktiga funktioner
Utbildningsenheten i Nacka kommun har idag gått ut med information riktad till alla vårdnadshavare. Det är dels en ren information och dels en förfrågan om behov av omsorg för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner. De betonar att det i skrivande stund inte är aktuellt med en stängning, utan det handlar om att vara förberedd om det skulle bli så vid ett senare tillfälle.

 

 

 

Ni når all information via länken:https://www.nacka.se/forskola-skola/anmalan-av-omsorgsbehov-for-att-uppratthalla-samhallsviktig-verksamhet/

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning

 

 

 


 

Uppdatering 2020-04-03

 

Till alla vårdnadshavare på Backebo,

 

Den gångna veckan har livet på förskolan och skolan återgått till ett mer normalt läge. De allra flesta elever och barn är tillbaka och likaså personalen. Undervisningen pågår för fullt med vissa anpassningar som att idrotten på skolan hålls utomhus. Nästa vecka är det påsklov och många barn är av naturliga skäl lediga, både på förskolan och skolan. Vi återkommer med ny information inför vecka 16, men hoppas att kunna ha alla delar av verksamheten igång fullt ut så att ingen av er föräldrar ska behöva hjälpa till genom att ha barnet hemma från förskolan eller fritids, även om ni t.e.x. är föräldralediga.

 

Åtgärder för att minska smittorisk

 

Vi utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller åtgärder för att minska smittorisk och följande åtgärder är sedan veckan efter sportlovet införda på Backebo förskola och grundskola:

 

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

 

 • Uppmana att undvika att röra vid ansiktet och ögon.
 • Uppmana till att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Uppmana till att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 

Handhygien

 

 

 

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Vid behov, instruera barnen i hur de ska tvätta händerna.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

 

Städning

 

 

 

 • Städa av förskolans och skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

 

Social samvaro

 

 

 

 • Minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för barn och föräldrar.
 • Hålla avstånd och undvika köbildning i matsalen på skolan vid lunch och mellanmål.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshem, men även viss undervisning som idrott, kan ha särskilt stora möjligheter att genomföras utomhus.
 • Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

 

Undervisning

 

 

 

 • Informera eleverna på skolan om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Diskutera faror med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen bör personal i skolan utgå från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets websidor där det finns samlad information om Covid-19.
 • Var särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att detta inte ska uppstå.

 

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning

 

 

 


 

Till alla vårdnadshavare på Backebo,

 

Ännu en vecka har förflutit, och vi är glada att kunna konstatera att den skolpliktiga undervisningen har kunnat fortgå utan större förändringar eller ingrepp, och eleverna som varit i skolan har kunnat få den undervisning de har rätt till.

 

 

 

Återigen vill vi tacka alla er föräldrar för att ni ställt upp så bra och gjort vad ni kunnat för att hjälpa oss att hålla verksamheten igång och kunnat prioritera just skoldelen, delvis på bekostnad av fritids och förskola då vi flyttat personal därifrån till skolan. Vi vet att många av er slagit knut på er själva för att ta hand om ert barn hemma istället för att det varit på förskolan eller fritids.

 

Vi har successivt fått en allt mindre sjukfrånvaro bland personalen och hoppas på att det ska fortsätta så.  Vi vill därför försöka lätta upp på behovet av er hjälp och ta emot barn i princip som vanligt på förskolan och på fritids. Fortfarande hoppas vi att ni som utan större problem kan ha barnet hemma, till exempel på grund av föräldraledighet eller annat, kan  tänker er att göra så.

 

Alla er andra ber vi istället om att ha förståelse för att vi med mycket kort varsel, kanske till och med samma morgon, kan behöva ändra detta. Det är en ren säkerhetsfråga, vi kan inte erbjuda omsorg för fler barn än personalen räcker till så att säga.

 

Med hopp om att ni har det hyggligt allihop, trots situationen, önskar vi trevlig helg!

 

Vänliga hälsningar,

 

Backeboskolans huvudman och skolledning

 


 

Uppdatering 2020-03-23

 

Till alla vårdnadshavare på Backeboskolans grundskola

 

Vi befinner oss i mycket speciella tider och vi är många som känner en oro för vad som händer här hemma men också vad som händer i världen. Situationen kring Corona förefaller se olika ut i olika länder och likaså de åtgärder som vidtas för att hindra tillväxten av smittan. I Sverige finns än så länge inget förbud mot att hålla förskolor och grundskolor öppna, och inte heller någon rekommendation att stänga ner verksamheten, utan vi måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinje att friska elever ska vara i skolan och på så sätt uppfylla sin skolplikt.

 

Mot bakgrund av detta återgår vi till ordinarie regler för skolpliktiga elevers frånvaro. Från och med den 30 mars tar vi därför bort den särskilda skrivelsen att vi godkänner frånvaro för de skolpliktiga barn som är friska men ändå är hemma. Vi vet att läget är exceptionellt, och vi kommer inte att ringa runt till de som frånvaroanmält sina barn och fråga om barnet verkligen är sjukt. Men vår utgångspunkt är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och de innebär att skolplikten ska fullgöras i skolan om barnet är friskt. Skolplikten är lagstadgad och kan endast i undantagsfall ske på annat sätt än i skolan, t.ex vid långvarig sjukdom, då hemundervisning kan vara aktuellt. Nedan kan ni läsa Folkhälsomyndighetens information gällande detta:

 

”De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.”

 

Vänliga hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning

 


 

Uppdatering 2020-03-19

 

Till alla vårdnadshavare på Backebo för- och grundskola

 

Stoooort tack till er föräldrar

 

Vi vill passa på att tacka alla er föräldrar för att ni verkligen ställt upp för oss och varandra under den gångna veckan då vi vissa dagar hade mindre än hälften av personalen på plats. Det var många av er som hörsammade vårt rop på hjälp när vi såg att vi inte skulle klara av att ordna omsorg för alla barn på förskolan och fritids och vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet för att ni då lyckades ordna omsorg på annat sätt. Utan er hjälp vet vi inte riktigt hur vi skulle klarat situationen.

 

Prioritering kommande vecka
I väntan på eventuella nya besked från myndigheterna är den stora utmaningen fortsatt att lyckas hålla igång verksamheten trots att vi har många i personalen frånvarande och inte kan få tag på några vikarier. Vi behöver fortsätta att prioritera den verksamhet som lyder under skolplikten, och detta innebär att vi även nästa vecka kan komma att ha begränsade möjligheter att erbjuda omsorg på förskolan och fritidshemmet eftersom personalen istället kan behöva flyttas till skolverksamheten.

 

Vi vill därför än en gång be om hjälp och hoppas att en del av er har möjlighet, kanske på grund av föräldraledighet eller jobbsituation, att redan nu planera för att fortsätta hålla barnet hemma från förskola eller fritids. Skulle personalsituationen förändras till det bättre så hör vi förstås av oss, vi vill absolut inte ställa till det för er mer än nödvändigt. Vi förstår också att situationen kan förändras snabbt även för er och att det är svårt att planera i förväg, så vi får helt enkelt ha en så öppen dialog som möjligt om detta.

 

Frånvaroanmälan
En stor hjälp för oss är om ni är supernoga med att frånvaroanmäla ert barn via Infomentor samtliga dagar barnet är frånvarande.
På så sätt kan vi snabbt få en överblick över antalet barn och kan planera vår verksamhet så effektivt som möjligt och slipper även lägga tid på att ringa er för att kolla om det stämmer att ert barn ska vara hemma. Som tidigare gäller förstås att om barnet har sjukdomssymtom, även lindriga, så ska det vara hemma.

 

 

 

Plan för att eventuellt övergå till distansundervisning
I skrivande stund vet vi inte hur det ser ut för grundskolorna kommande vecka, kommer skolorna att stängas eller inte? Om skolorna skulle stängas har vi förberett en plan för att eleverna ska kunna fortsätta jobba med skolarbete hemma. I förebyggande syfte kommer därför alla elever att redan imorgon, fredag, få med sig en skönlitterär bok samt ett arbetsmaterial hem. Under måndagen arbetar eleverna med det materialet och lärarna förbereder nytt material som skickas ut eller hämtas av familjerna under måndagen/tisdagen. Detta kan vara både digitalt och analogt, anpassat efter elevernas ålder och ämne. De elever som inte är på skolan på fredag hämtar allt material vid eventuell utlämning på måndagen/tisdagen.

 

 

 

Återigen, stort tack för att ni är så hjälpsamma. Och håll utkik efter ny information. Nya riktlinjer och direktiv kan komma med mycket kort varsel!

 

 

 

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning

 

 

 


 

Uppdatering 2020-03-16

 

Just nu är många i vår personalstyrka hemma och sjuka. Ingen har bekräftat Coronavirus utan det är i första hand försiktighetsprincipen som gör att man tar det säkra före det osäkra och stannar hemma.

 

Vi behöver nu prioritera grundskolan där skolplikt gäller och omfördelar därför personal så att undervisningen i skolan kan fortsätta. Vi vill också kunna erbjuda omsorg för de barn vars föräldrar verkligen behöver åka till sitt arbete.

 

För att åstadkomma detta så behöver vi er hjälp. Vi ber er därför, om ni har möjlighet, att i nuläget hålla ert barn hemma från förskola och fritids. För övrigt gäller förstås att alla barn med sjukdomssymptom, även lindriga, hålls hemma.

 

Vi är tacksamma om vi kan hålla denna riktlinje veckan ut eller tills ny information kommer. Nya direktiv kan som vi alla vet komma med mycket kort varsel.

 

Ta hand om varandra!

 

Hälsningar,

 

Backeboskolans huvudman och skolledning

 


 

Uppdatering 2020-03-12

 

Vi lever nu i tider som ingen av oss varit med om tidigare. Coronaviruset och oron för vad den kan ställa till med i vårt moderna samhälle gör att vi på många sätt är på oprövad mark. Det gäller inte minst skolan och regelverket kring den. Vi följer dock fortsatt Folkhälsovårdsmyndighetens rekommendationer och just nu är det ingen förändring från tidigare information.

 

Men, inledande diskussioner om huruvida Sveriges skolor ska stänga pågår just nu på myndighetsnivå så läget kan förändras inom kort. Ett beslut att stänga alla landets skolor kan antingen innebära att skolplikten tillfälligt upphör eller att eleverna ska studera hemma. Vi avvaktar myndigheternas besked, men om eleverna under en tid ska ska studera hemma så kommer vi att distribuera uppgifter via Infomentor.

 

I dagsläget ska, enligt Folkhälsomyndigheten, skolplikten uppfyllas i skolan. Om ditt barn behöver vara hemma p.g.a. sjukdom eller risk för smittspridning så behöver du frånvaroanmäla barnet enligt våra vanliga rutiner på Infomentor. Detta gäller även om du vill hålla ditt barn hemma p.g.a. oro för smittspridning och vi kommer inte att betrakta detta som ogiltig frånvaro. I nuläget kan vi däremot inte erbjuda arbetsmaterial till hemmen för de barn som är frånvarande. Det blir en för stor arbetsbelastning för lärarna att planera och sköta undervisning både för eleverna i skolan och de som är hemma. Hoppas att ni har förståelse för detta.

 

Vi följer utvecklingen noga och kommer att höra av oss till er vårdnadshavare så snart det finns nya besked att ge.

 

Hälsningar,

 

Backeboskolans huvudman och skolledning

 


 

Uppdatering 2020-03-03

 

Vi följer liksom tidigare Folkhälsomyndighetens riktlinjer, som innebär en rekommendation att friska barn ska gå till skolan, men uppmanar samtidigt alla till försiktighet så att ingen utsätts för onödiga risker. Vi har redan tidigare bett de familjer som varit i riskområden eller på annat sätt har varit utsatt för smittorisk att höra av sig till rektor innan de kommer tillbaka till skolan. Detta för att kunna föra dialog om hur situationen ser ut för just den familjen och när barnen ska komma tillbaka till skolan.

 

Vi förstår att det kan finnas familjer som av andra anledningar än att man själv varit i smittdrabbade områden är oroliga över att låta sitt barn komma till skolan. Vi ber er i så fall kontakta rektor för att föra dialog och hitta lösningar som känns bra och trygga.

 

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning

 

 

 


 

Uppdatering 2020-03-02

 

Backeboskolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget är rekommendationen att man kan leva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk, även om man har varit i ett smittdrabbat område. Däremot har en uppdatering skett vad gäller huvudmannens möjlighet att fatta beslut om att elever kan få vara hemma, även om de inte är sjuka, utan att få ogiltig frånvaro.

 

 

 

På Backeboskolan har huvudmannen beslutat att följande gäller:
Om en elev eller någon närstående till eleven har varit i ett smittdrabbat område ska rektor kontaktas innan återkomst till skolan. Varje individuellt fall bedöms för sig och om det finns skäl kan eleven göra skolarbetet hemifrån tills det är konstaterat att eleven inte bär på smittan. Om du som vårdnadshavare väljer att hålla ditt barn hemma registreras det inte som ogiltig frånvaro.

 

 

 

Vi förstår att det kan finnas familjer som av andra anledningar än att man själv varit i smittdrabbade områden är oroliga över att låta sitt barn komma till skolan. Vi ber er i så fall kontakta rektor för att föra dialog och hitta lösningar som känns bra och trygga för er. Även här kan finnas skäl att hålla barnet hemma under en period.

 

 

 

Får man sjukdomssymtom ska man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden för vidare råd om det finns risk för att man har fått Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har också ett telefonnummer man kan ringa om man har generella frågor, vilket är 113 13.

 

 

 

Hälsningar,
Backeboskolans huvudman och skolledning