Vi försöker alltid låta alla nyanställda få en kortare utbildning i Levande Verkstad. Internt av våra egna LV-pedagoger eller på Stockholms Södra Folkhögskola. Här delar Backeboskolans slöjd- och bildlärare med sig av sina reflektioner från den utbildning hon gått detta år.

______________________________________________________________

Under våren har jag haft äran att få delta på en inspirationskurs i Levande Verkstad på Södra Stockholms folkhögskola. Och det har varit helt fantastiskt!

Jag har en bildlärarutbildning från Konstfack och en slöjdlärarutbildning från Linköpings universitet i ryggen. Dessa utbildningar har givit mig gedigna kunskaper i material och tekniker, didaktik och pedagogik inom mina ämnen. Men som nyanställd på Backeboskolan så insåg jag snabbt att jag saknade en del av de metoder som ingår i LV-pedagogiken för att kunna göra min undervisning Levande Verkstadsinspirerad.

Grundsynen i Levande Verkstadspedagogik går hand i hand med mina egna värderingar och inspirationskursen i Levande Verkstad blev ett metodtillskott i min lärarroll som jag uppskattar.

LV-pedagogiken anser att bedömning hämmar kreativiteten och tillämpar inte detta i sin verksamhet. Betyg och bedömning ingår givetvis i mina arbetsuppgifter som ämneslärare och Lgr11 ligger till grund för min undervisning, men det gör inte att jag personligen anser att betyg och bedömning är det bästa sättet att utveckla elevernas förmågor. Även om detta kan tyckas skapa en paradox så har jag inte haft svårt att tillämpa LV-pedagogikens metoder i min undervisning.

Levande Verkstad bejakar elevernas skaparglädje och nyfikenhet och verkar för att skapa en god stämning, en känsla av delaktighet och samhörighet hos eleverna. En stor del av LV-pedagogiken handlar om att experimentera och utforska material, möjligheter och uttrycksformer. Vi utgår ofta från ett givet tema och får prova oss fram med olika material, verktyg och tekniker. Förutom bild och form arbetar vi  även med exempelvis drama, musik och rörelse, vilket är relativt nytt för mig och en utmaning för mig i min yrkesroll.

201310021380710531ecD2Yw12

Jag tänker att lekfullheten går hand i hand med konsten och kreativiteten. Livets allvar kan bäras upp med hjälp av fantasi, humor och lekens läkande kraft. I leken kommer också eleverna i kontakt med sin skapandeförmåga.

De äldre eleverna fastnar oftare än de yngre i prestationsångestläget och är ibland rädda att släppa loss i den skapande processen. Där kommer den lekfulla och experimenterande LV-pedagogiken som ett lösningsmedel när eleverna kört fast. Uppvärmning och introduktion är också viktigt för att komma igång. Enkla experiment skapar erfarenheter och  materialkännedom, gör att eleverna tänker fritt och flyttar fokus från att prestera till att experimentera.

Genom att, som i löpande band-övningen, inleda ett individuellt skapande för att kort efter byta plats, flera gånger, under övningens gång, på ett lekfullt, väl organiserat och tryggt sätt gör att eleverna inte kan att behålla kontrollen. Det, i sin tur, kan få eleven att slappna av och låta sig föras med i den skapande processen.

Skärmavbild 2016-05-10 kl. 16.20.56

Att alla deltar och bidrar med samma vikt i arbetet stärker även gemenskapen och tryggheten i gruppen. Det är också viktigt att ge ordentligt med tid för den skapande processen. Det är inte kul att ha en idé och inte kunna genomföra den för att tiden var för snålt tilltagen.

Levande Verkstads tankar ligger, enligt mig, i tiden, fler och fler pratar om vikten av det egna skapandet och hur vi blir kreativa. Så här uttrycker sig grundaren:

”Var och en har ett särskilt sätt att uttrycka sig på.
När man arbetar skapande utvecklas man och blir skicklig, får självförtroende och uttrycker mer av sig själv. En dag ska alla människor delta i många sorters skapande verksamhet. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för de få, utan nödvändigt för alla.”

//Adelyne Cross-Eriksson. Levande Verkstadpedagogikens grundare.

// Angela Djurfelter
Lärare Bild & Slöjd Backeboskolan

Tidigare blogginlägg om Levande Verkstad:
Levande Verkstad – vad är det?

Kurser i Levande Verkstad:
Stockholms Södra Folkhögskola

Mer information:
Föreningen Levande Verkstad

#levandeverkstad #backeboskolan #estetiskalärprocesser #skapande #kreativitet