Nu är det dags för läsårets första föräldramöten. Syftet med dessa möten är att bygga en grund som resten av årets samverkan mellan hem och skola/förskola kan vila tryggt på.

På dagordningen står därför information om organisation, kommunikation, årshjul och pedagogiskt upplägg. Vi tycker också att det är viktigt att ha det lite trevligt ihop, så någon form av aktivitet som skapar gemenskap och kanske till och med lite skratt finns alltid med på dagordningen.

Vi startar alltid med att samla hela arbetslaget för en gemensam uppstart. På så sätt får du som föräldrar chans att träffa alla de pedagoger som undervisar och tar hand om ditt barn under dagarna. Det ger dig också möjlighet att få en bild av och knyta kontakt med föräldrarna till alla de barn som ditt eget barn träffar under dagarna.

Datum för de olika mötena

4 september: förskolan
5 september: åk 4-6
6 september: åk F-3

Tid: 18-19.30

Varmt välkomna, vi ser fram emot att träffa er allihop!
/Kollegiet på Backebo