Varmt välkomna på höstens Forum för samråd! Ett tillfälle för vårdnadshavare och förskola/skola att mötas kring frågor som berör verksamheten på ett övergripande plan.

När: 20 september kl 18-19.30
Var: Matsalen på grundskolan

Höstens samråd riktar sig till föräldrar både på förskolan och grundskolan och dagordningen skapas som vanligt av frågor från både skola och vårdnadshavare. Från skolans håll vill vi denna gång få tillfälle att bolla idéer med er föräldrar vad gäller två olika projekt:

  • Förskolans gård – planering av en helt ny disponering, materialval och ordentliga markarbeten.
  • Skolans entréer – planering av en inbjudande entré med större säkerhet vad gäller trafiksituationen. Skilja på entre för varutransporter/personal respektive elever/vårdnadshavare.

Om tid och intresse finns så kan vi även informera om ombyggnationen av skolans kök som kommunen inom kort påbörjar.

Lämna önskemål på innehåll och anmälan

Du som förälder är varmt välkommen att komma med förslag och önskemål på frågor att ta upp. Vi vill att du meddelar dessa i förväg så att vi har en chans att se till att rätt personer är på plats som för just den frågan. På så sätt blir det så informativt och konstruktivt som möjligt.

Vi vill också gärna veta hur många vi blir på samrådet, bland annat för att kunna planera tillverkningen av smarriga smörgåsar som vi bjuder på.

Via länken kan du både anmäla dig och lämna önskemål om innehåll: Anmälan och önskemål om innehåll

Varmt välkomna önskar,
Kollegiet på Backebo