Inbjudan till organisationsmöte

Styrelsen för Backeboskolan ekonomisk förening, tillika huvudman för Backeboskolan, fick på senaste föreningsstämman i uppdrag att utreda nuvarande organisationsform samt komma med förslag på eventuell ny form. Som ett led i detta arbete bjuder styrelsen nu in alla vårdnadshavare och all personal på förskola och grundskola till möte onsdag den 25/4 klockan 18-19.30, i skolans matsal. Där får vi möjlighet att presentera utredningen ni läst om ovan. Vi vill också ta del av era frågor och funderingar kring vår nuvarande och framtida organisationsform.

Läs mer: Information om styrelsens utredningsuppdrag

Har du frågor om mötet är du välkommen att höra av dig till oss på: styrelsen@backeboskolan.se

Vänliga hälsningar,

Lennart Andersson
Pelle Eriksson
Camilla Fogelström
Jessica Grandin
Elin Lind
Christer Nilsson
Lotta Solem
David Timner