Sedan 2010 innehåller Skollagen meningen ”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det hela låter självklart men kravet är alltså mycket nytt, om vi ser till ett skolhistoriskt perspektiv. Det har nu gått sex år och utbildningsvetenskapen är en fortsatt försvinnande liten del av den forskning som bedrivs i Sverige. Såväl nationell skolpolitik som de enskilda val läraren gör i klassrummet, baseras därför delvis på helt andra saker – tro, tyckande och egen erfarenhet (som inte är det sämsta, men inte detsamma som beprövad erfarenhet).

Alla vi som har med utbildningsväsendet att göra behöver göra en insats för förändring. Visst vill vi få saker att hända?! Exempelvis har ett Skolforskningsinstitutet inrättats och nätverk som STLS håller på att byggas upp. På enskild skolnivå ser det dock oroande olika ut, gällande hur långt man kommit i att ta till sig forskning och själv arbeta på ett sätt som kan bidra till vidare utveckling genom beprövad erfarenhet. Det spretar ordentligt, eller vad är er uppfattning?

Vi på Backebo har bestämt oss för att dra vårt strå till stacken. Vi har också bestämt oss för att det ska bli något genomgripande för vår verksamhet, som varenda pedagog är involverad i och bärare av. Dessutom vill vi att det ska vara hållbart över tid, och inte bli ett tillfälligt projekt.

Så, vad har då mod, lust och systematik med det hela att göra?

Jo, det är själva förutsättningen för att vi ska lyckas. Så – här kommer receptet:

 • Mod
  Mod att verkligen våga se hur det ser ut, att vända på stenar som är obekväma att vända på. Mod att våga prova igen och igen. Att ha mod att våga dela det vi lär med andra, även om det är lite obekvämt och inte alltid handlar om positiva saker som jag lyckats med, som lärare, utan tvärtom.
 • Lust
  Lust att veta hur det faktiskt förhåller sig, lust att lära mer och lära om samt lust att vara med och utveckla tillsammans, att samarbeta.
 • Systematik
  Ett enhetligt arbetssätt att undersöka och dokumentera, ett hållbart arbetssätt som gör att vi kommer att orka hålla i och hålla ut. Ett system som gör att kunskap från olika skolor, enheter och lärosäten når varandra samt är sökbara och enkla att jobba vidare med.

 

Hur gör vi på Backebo?

På Backeboskolan har vi jobbat mycket med mod och lust och har konstaterat att vi nu behöver jobba på systematiken. Vi har därför tagit fram en projektplan som i korthet innehåller följande delar:

 1. Att samarbeta med universitet eller högskola
 2. Att själva arbeta på ett forskningsbaserat sätt
 3. Att nätverka och omvärldsbevaka för att lära mer och för att sprida vår kunskap

Projektplanen är skriven på tre år. Därefter ska detta vara införlivat i vårt vardagliga arbete. Det första året är en rivstart, redan nu har vi påbörjat följande arbete, under respektive delmål:

Att samarbeta med universitet eller högskola

 • Vi har påbörjat ett forskningsprojekt tillsammans med Södertörns högskola. Forskningsprojektet ska handla om vårt arbetssätt där estetiska lärprocesser är en viktig del.

Att själva arbeta på ett forskningsbaserat sätt

 • Vi provar en modell för ett enhetligt forskningsbaserat arbetssätt och dokumentation.
 • Vi arbetar gemensamt på hela enheten med ett område – lärmiljö.
 • Arbetslagen arbetar med varsitt utvecklingsområde, t.ex. metakognition och bedömning.
 • Vi inrättar en förstelärartjänst med uppdrag att stärka arbetslagens arbete med ovanstående.

Att nätverka och omvärldsbevaka

 • Vi har blivit medlemmar i forskningsinstitutet Ifous och föreningen LFoU. Vi tar del av deras utbildningar, nyhetsbrev och nätverk.
 • Vi har ansökt och kommit med i Nacka kommuns Utvecklingsakademi med detta som projekt.
 • Vi deltar på Lärarnas skolforskningskonferens.
 • Vi är aktiva i sociala medier för att lära, samarbeta och sprida det vi är och det vi lär.

 

Följ oss

På vår blogg kommer du att kunna följa med oss på vår upptäcktsfärd mot en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Både framgångar och när vi sliter vårt hår… Vi taggar våra inlägg med #vetenskapliggrund och #backeboskolan

Dela med dig

Hur tänker du kring detta? Vad händer på din skola? Tagga det du skriver med #vetenskapliggrund så kan vi bli fler som delar våra idéer och erfarenheter av detta viktiga arbete.

//Camilla Fogelström
Utvecklingsledare Backeboskolan