Efter en härlig sommar hägrar ett nytt läsår på Backeboskolan och skolan börjar den 17 augusti. Vi firar som vanligt skolstarten storslaget, men även i år är vi tvungna att anpassa oss till rådande situation med Covid-19. Det traditionella tårtkalaset där alla ni familjer brukar bidra med en tårta utgår. istället ordnar skolan god fika till eleverna som intas klassvis. Däremot blir båtturen för de nya ettorna av precis som vanligt. Tack till föräldraföreningen som ordnar båtar och kaptener!

Vad gäller föräldrars deltagande så kan vi tyvärr inte erbjuda er i åk 2-6 att närvara. Undantag görs för föräldrar i förskoleklass och åk 1. Mer om detta nedan. Detta gäller för respektive klass:

Förskoleklass
9.15 Samling på stora trappan utanför matsalen. (En förälder per barn kan närvara om ni tror att ert barn behöver det)
Ca 9.30 Vi går ner till bryggan och tar emot båten med sång och musik. (En förälder per barn kan närvara om ni tror att ert barn behöver det)
Ca 10.00 Upprop i klassrummet. (Inga föräldrar närvarande)
Ca 10.30 Fika klassvis på skolgården. (En förälder per barn kan närvara om ni tror att ert barn behöver det)
11.00 Fritids öppnar för redan inskolade elever. Tänk på att lämna över till fritids på ett tydligt sätt när ni går.

Åk 1
9.00 Samling vid Kummelnäs brygga iklädda flytvästar, för att därifrån åka båt till bryggan i skolviken, där alla andra elever samt personal tar emot med sång. De föräldrar i åk 1 som vill är välkomna att vara med när båtarna lägger till i viken.
Ca 10.00 Upprop i klassrummet. (Inga föräldrar närvarande)
Ca 10.30 Fika klassvis på skolgården. (Inga föräldrar närvarande)
11.00 Fritids öppnar för anmälda elever. 

Åk 2-6 (inga föräldrar närvarande)
9.00 Samling i klassrummen för att öva sånger.
Ca 9.30 Vi går ner till bryggan och tar emot båten med sång och musik. Alla elever går med sin lärare.
Ca 10.00 Upprop i klassrummen
Ca 10.30 Fika klassvis på skolgården.
11.00 Fritids öppnar för anmälda elever.

Dagen därpå är det vanlig skoldag med start 8.10.

Varmt välkomna önskar,
Kollegiet på Backebo