Just nu pågår Skolvalet, för barn f. 2012, som ska börja i förskoleklass Ht 2018. Nytt från och med höstterminen 2018 är att förskoleklass blir en obligatorisk skolform och att skolplikt gäller från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Datum för skolval:

1 dec 2017-1 febr 2018:          Skolvalsperiod när vårdnadshavaren väljer skola i Nacka 24.

2 febr- 5 mars 2018:                Skolornas arbete med antagningsprocessen.

6 mars 2018:                             Nacka kommun meddelar alla vårdnadshavare om vilken skola 2018.
ert barn har fått plats i Ht. Dels via vårdnadshavarens personliga sida på Nacka 24 dels via e-post/vanlig post.

Under skolvalsperioden, väljer samtliga vårdnadshavare (med barn som är folkbokfört i Nacka) skola till sitt barn. Den som inte är folkbokförd i kommunen idag, men vill börja i en skola i Nacka till Ht 2018, gör också sitt val under skolvalsperioden.

Skolvalet gäller alla som:

Vill du att ditt barn ska gå i vår fritidsverksamhet (F-3) måste även denna plats sökas via Nacka 24.

Frågor om Nacka 24 (inloggning m.m.): Nacka kommuns kontaktcenter hjälper till att svara på frågor ang. Nacka 24. Tfn: 08-718 80 00 eller skicka frågor via sms till: 716 80.

För att bli antagen till Backeboskolan behöver ni vara anmälda till vår interna kö.I det fall vi inte har plats för alla elever som har sökt till vår skola erbjuder vi skolplats enligt våra intagningskriterier:

  • Syskonförtur
  • Kötid i vår interna kö.

Frågor om Backeboskolans kö: svarar vår skoladministratör Isa Bohlin på isa.bohlin@backeboskolan.se

Den 17 januari kl 18-20.30 har vi Informationsmöte och Öppet Hus inför skolvalet. Anmälan och mer info hittar du här: http://backeboskolan.demo.proofx.se/yFfkHTQ7KxHeE2Fwodji0B/

Välkommen!