Förslaget på nya kursplaner ha mest blivit omskrivet i historieämnet. Men även andra ämnen står inför stora förändringar. Vår slöjdlärare Angela tog därför initiativ till en slöjdlärarträff för att diskutera ändringarna i slöjdämnet och därefter skicka feedback till Skolverket. En idé som kanske fler vill inspireras av?

Det kan kännas lite ensamt som ensam slöjd- och bildlärare på en så liten skola som Backebo, så när Skolverket bjöd in till att läsa och gärna kommentera på de nya kursplansförslagen, så kändes det som en självklarhet att vi som arbetar med ämnet måste tycka till om dess innehåll. Sagt och gjort!

Onsdagen den 9 oktober höll jag i en Slöjdlärarträff här på Backeboskolan. Jag fick inspiration till träffen av Andreas Krüger, som arrangerade samma träff för slöjdlärare i Lund. Andreas var även hjälpsam och skickade all sin planering till träffen till mig så att vi hade en grund att utgå ifrån. Vi blev sammanlagt sex slöjdlärare från olika skolor i stockholmsområdet som diskuterade Skolverkets nysläppta förslag på en förändrad kursplan i slöjd. Våra underbara kockar hade förberett sallad, soppa och bröd till mötet och jag dukade upp det hela med sammetsdukar och tända ljus för att skapa en bra stämning. Kort därefter dök deltagarna upp.

Att diskutera förlaget tillsammans med andra slöjdlärare gå igenom del för del av kursplanen, gjorde inte bara arbetet roligare utan fördjupade även våra frågeställningar, vår förståelse och våra argument kring vad vi anser är positiva el. negativa, och i vissa fall kanske potentiella förödande förändringar för slöjdämnet. Det är tillsynes inte så massiva förändringar en när en går in på djupet och synar förslaget så är det några små förändringar som i sin tur kan generera i stora konsekvenser.Det är inte bara vår och elevernas vardag som påverkas av förslaget. Det påverkar såväl slöjdämnets plats i skolan och därmed också hur samhället kommer att förändras.

Mötet kändes oerhört givande och värdefullt för mig som slöjdpedagog. Frågor och åsikter fördes fram med ödmjukhet och respekt, starka ståndpunkter och brinnande engagemang blandades med skratt och öppna diskussioner om våra individuella favoritdelar av ämnet. Eftersom vi arbetade på olika stadier så vi fick en bra diskussion om progressionen i slöjden mellan första och sista klass i grundskolan samt att vi kunde dela med oss av våra erfarenheter av de yngsta respektive de äldsta elevernas förförståelse i ämnet kring mätning, beräkningar, materialkännedom och verktygshantering mm. samt de likhet och skillnader mellan de olika kunskapskraven i åk 6 & åk 9.

Vi hoppas nu att tillsammans sammanställa våra förslag och åsikter till den ändrade kursplanen och att dela vårt dokument med våra kollegor i Lund så att vi får ett gemensamt signerat dokument med konkreta förslag med välformulerade motiveringar till på vilket sätt dessa är viktiga för kursplanen, oss och våra elever.

Vår målsättning är att innan 23 oktober hinna formulera ett förbättrat och välgrundat innehåll till kursplanens olika delar. Vi som slöjdlärare vill givetvis vara delaktiga i utformningen av den pedagogiskt värdefulla slöjdundervisningen.

//Angela Djurfelter
Leg. lärare i slöjd och bild
Backeboskolan

P.S. Lite extra bomus för mig som slöjdlärare på Backebo var att deltagarna var imponerade av vår lärmiljö och nyfikna på vår pedagogik med Levande Verkstad som inslag.
Det känns ju alltid roligt med positiv respons 🙂 D.S.

 

Länkar aktuella dokument:
Kursplan slöjd:
https://www.skolverket.se/…/laroplan-lgr11-for-grundskolan-…

Förslag till kursplan slöjd:
https://www.skolverket.se/…/18.4…/1569251325830/Slöjd_GR.pdf

Läs gärna också: Kommentarsmaterial till kursplanen i slöjd (reviderad 2017):
https://www.skolverket.se/getFile?file=3845