Hur startar man upp ett läsår för att bygga gemenskap och trygghet? Jo med ett alldeles särskilt tema förstås där skolan arbetar i faddergrupper och i olika åldersblandade konstellationer. I år hade vi temat Gudars skryt och en och annan myt vilket passade finfint ihop med en av de yngsta traditionerna på Backeboskolan: Trygghetsdagen.

Så här går Trygghetsdagen till
Trygghetsdagen planeras av Trygghetsteamet och äger alltid rum under det första temat, på ängen i Velamsund. Grunden för aktiviteten är just gemenskap och samarbete samtidigt som vi i Trygghetsteamet får tid att presentera oss och teamets syfte på skolan.

Eleverna delas upp i tolv åldersblandade grupper från F-klass-åk 6, med sexorna som gruppvärdar. Grupperna går under dagen går runt på en rad olika stationer med olika aktiviteter och däribland den där vi introducerar Trygghetsteamet. Årets grekiska tema inspirerade oss också  att arrangera ett Mini-Maraton, ihop med idrottslärarna, så de tolv grupperna blev uppdelade i två större grupper, där den ena sprang före lunch och de andra efter.

Gott humör trots regntunga skyar
Precis när dagen skulle börja så föll de första dropparna och det regnet var över oss. Vi hade trötta sexåringar som gått långt med tunga ryggsäckar och äldre elever som hade glömt regnkläderna hemma, men vi såg inga sura miner. Hela dagen omgavs vi av glada, delaktiga och trevliga elever som, tillsammans med alla engagerade pedagoger, gjorde dagen helt fantastisk! Vi längtar redan till nästa gång!

// Angela och Magda, Trygghetsteamet på Backebo

 

Själva aktiviteterna

För den som är mer nyfiken på de olika aktiviteterna så kan ni nedan läsa mer om vad som hände på de olika stationerna:

Trygghetsteamets station
På Trygghetsteamets station samtalar vi med eleverna om grunden för vår skola: Att alla ska känna sig trygga i skolan och må bra. Vi definierar skillnaden på bråk, konflikter och mobbning. Vi resonerar kring vad som utmärker mobbning och vad gör vi om någon är utsatt för mobbning på vår skola. Eleverna för då utvecklade samtal om hur vi önskar att alla ska bete sig på skolan och hur vi vill att vi ska behandla varandra.

Snällisar
Just i år inledde vi stationen med att läsa en text om ”snällisar” av Carina Wilke:

”Att vara snäll – är en god egenskap som kan förhindra många fall av mobbning.
Den som är snäll retas inte, fryser inte ut, slår inte eller kritiserar en kamrat utan väljer att uppmärksamma det som är bra. Snällhet är en underskattad egenskap.
Att vara snäll får oss alla att må bättre. Är man snäll konkurrerar man inte utan samarbetar.
Att vara snäll och kunna samarbeta är vägen till framgång, enligt vetenskapliga studier.
Snällhet och samarbete är något som behövs för att vi ska klara oss i alla relationer, såväl privat som i samhället i stort, som i förskola/skola och på jobbet.
Att vara snäll, eller ge en ”snällis”, ger glädje, energi, tröst, hjälp och kan motverka mobbning.
Om någon är snäll kan man bli stolt, stark, modig, motiverad, känna sig bra till mods, klara saker som man inte trott, glad, ja, rentav lycklig så varför snåla med ”snällisar”.
Låt dem flöda så hjälper man inte bara andra utan också sig själv. Man mår helt enkelt bra av att vara snäll. Det allra bästa är att ”snällisar” dessutom sprider sig och fortplantar sig. Den som fått en ”snällis” blir glad och den som är glad får lättare att ge en ”snällis” till andra och vips har man fått en tillbaka.”

Samtalen som följde på detta var reflekterande och en massa kloka ord kom från eleverna.

Vänslapslekar
Övriga pedagoger håller under dagen i olika vänskapslekar, med fokus på samarbete, trygghet och kommunikation. I år fick lekarna namn som Medusas ormar, Poseidons skepp, Olympens vallgrav och Harmonias skepp. Och lekarna är hämtade från Lekdatabasen och går till såhär:

Medusas ormar
Man börjar två och två i jämna par. Den bakre deltagaren håller sina händer på den främre deltagarens axlar. Den främre personen blundar medan den bakre har till uppgift att styra den som är framför genom att klappa den främre på axlarna. En klapp på höger axel betyder sväng till höger, en klapp på vänster axel betyder sväng till vänster, och dubbelklapp på båda axlarna betyder greppapersonen framför dig. Man går omkring så här och den bakre deltagaren försöker styra in den främre mot ett annat par för att göra masken längre. När paret är tillräckligt nära ett annat par griper den blundande deltagaren tag i den framförvarande på dubbelklappkommandot. Nu blir ormen fyra personer lång. Nu får endast den bakre deltagaren titta och styra de tre deltagarna framför. Leken går ut på att bilda en enda lång orm som slutligen ska bita sig själv i svansen. Det är endast den bakersta personen som får titta och styra.
En samarbetsfrämjande lek där man får lära sig lita på varandra.

Poseidons skepp
Alla utom två personer sprider ut sig och står stilla (de är öar). De andra två ställer sig på varsin sida av utrymmet. Den ena (skeppet) får ögonbindel. Skeppets uppgift är att ta sig över havet med öar till sin vän (hamnen) utan att vidröra öarna. Så fort fartyget närmar sig öarna ger den ifrån sig ett ljud (pip, pip) för att skeppet ska kunna gå en annan väg. Hamnen får också ge ifrån sig ljud så att skeppet vet var målet är. En trygghetsskapande lek där olika personer få prova att vara Poseidons skepp.

Olympens vallgrav
Förberedelser: Övningen kan göras i ett eller flera lag. Lämplig storlek på ett lag är 8-12 deltagare. Dela laget så att de står på varsin sida av två markerade streck. Gräs eller sand är att föredra som underlag. Strecken kan med fördel vara två rep som är lätta att flytta. En lekledare behövs som domare och den som flyttar på strecken.
Instruktioner: Laget skall samarbeta med att ge över en pinne från det ena strecket till det andra. Man får inte stiga över markeringen, ej heller vidröra marken med annan kroppsdel.
Övningen görs svårare vartefter gruppen klarar utmaningen och avståndet mellan strecken görs större. I övningen behöver hela laget samarbeta och hålla i varandra så att de som överräcker och tar emot pinnen vågar sträcka sig långt och känner sig trygga. Med fördel kan laget byta roller så att alla får prova på att lita på sina lagmedlemmar. Avsluta övningen när laget lyckats utmana sig ordentligt, men ännu är ivriga. Samarbetsövning där tillit och vilja att utmanas tillsammans i gruppen är stor.

Harmonias halsband
Alla deltagare står i en ring och håller varandra i händerna. En person har sin arm igenom en rockring. Rockringen ska sedan utan att man bryter cirkeln vandra hela varvet runt. När någon har rockringen hos sig ska denne, samtidigt som den försöker ta sig igenom rockringen, berätta om sig själv utan att ta paus. En rörlig presentationslek som kan göras fler gånger för att se om laget klarar det snabbare.