Information gällande Covid-19

Information gällande Covid-19

Information från huvudman och skola angående Covid-19 Uppdatering 2021-04-08Smittskyddsåtgärd på BackeboskolanEn person som vistats på Backeboskolan har konstaterats ha Covid-19. Du som varit på Backeboskolan under vecka 13 kan därmed vara utsatt för smittrisk. Du som...
Högt betyg till Backebo vid skolobservation

Högt betyg till Backebo vid skolobservation

För några veckor sedan blev Backeboskolan granskad inom Kvalitetsverktyget Våga Visa. Två observatörer var här under några dagar och besökte alla olika delar inom skolan, intervjuade elever, pedagoger och skolledning samt lusläste våra olika dokument som styr...