För några veckor sedan blev Backeboskolan granskad inom Kvalitetsverktyget Våga Visa.

Två observatörer var här under några dagar och besökte alla olika delar inom skolan, intervjuade elever, pedagoger och skolledning samt lusläste våra olika dokument som styr verksamheten.

Utifrån detta har de skrivit en rapport som vi nu fått överlämnad till oss. Det var härlig läsning, vill vi lova!!!

På en skala 1-4 har vi 3.9 i snitt, och observatörerna hade aldrig tidigare satt så höga omdömen.

Vid den muntliga överlämningen berättade observatörerna att de aldrig varit på en skola där såväl värdegrundsarbetet och en god och samstämmig undervisning på ett så tydligt sätt genomsyrade hela verksamheten. De sa också att de hade väldigt svårt att hitta några utvecklingsområden som kändes värda att lyfta, men till slut landade de i två där de tyckte att vi från en väldigt hög nivå ändå hade utrymme för liten utveckling och det var arbetet med digitala verktyg och elevers ansvar och inflytande.

Vi är jätteglada att de såg just de saker som vi tycker är kärnan i vad vi vill åstadkomma för våra elever, såsom vår tematiska och ämnesövergripande undervisning och en trygg och välstrukturerad lärmiljö.

Så, ta er gärna tid att läsa rapporten i sin helhet, det är värt det 😊

Observationsrapport Backeboskolan vt 2020

Hälsningar från ett stolt Backebokollegium